post image
www.rafako.com.pl / Nowy blok TAURON-u będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie.

Oddanie bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie do eksploatacji poprzedziło podpisanie 13 listopada przez Nowe Jaworzno, Grupę Tauron i Rafako SA ugody, która reguluje wzajemne rozliczenia związane z inwestycją. Zawarto także aneks do kontraktu, szczegółowo ustalającego postanowienia ugody, w tym m.in. terminy płatności oraz terminy wykonania przez firmę z Raciborza bloku dodatkowych świadczeń.

Strony zrzekły się wzajemnych ekwiwalentnych roszczeń, które wystąpiły w trakcie realizacji kontraktu do dnia podpisania ugody. Rafako wykona dla Tauronu dodatkowe prace, w tym optymalizujące działanie bloku, których efektem będzie między innymi zmniejszenie minimum technicznego z 40 do 37 procent – informuje Jacek Balcer, rzecznik prasowy Grupy Kapitałowej Rafako.  

Dodatkowo, o pół roku (do 36 miesięcy) zostanie wydłużona gwarancja techniczna na część wysokociśnieniową kotła. Rafako udzieli też licencję na korzystanie z programów komputerowych, które nie są objęte kontraktem.

- Wynagrodzenie wykonawcy wyniesie łącznie 4,6 mld zł i zabezpiecza pod względem finansowym należytą realizację kontraktu. Ugoda jest wynikiem mediacji prowadzonej przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej. Wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez sąd.- TAURON odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne Polski. Blok 910 MW będzie pełnił rolę stabilnego źródła energii, stanowiącego zabezpieczenie dla źródeł odnawialnych. Jest to też nasza
ostatnia inwestycja w źródło węglowe. Uwolnione środki finansowe skierujemy na realizację projektów wiatrowych i fotowoltaicznych - mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem w TAURON Polska Energia. 

- Druga połowa 2020 roku w TAURONIE stoi pod znakiem finalizacji wielkich inwestycji w energetykę konwencjonalną. Jednostka, począwszy od przyszłego roku, będzie także realizowała piętnastoletnie kontrakty mocowe. Inwestycję zakończyliśmy zgodnie z zaplanowanym budżetem - dodaje Topolski.
Nowy blok TAURON-u będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie.

W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku będzie znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80 procent, natomiast emisja CO2 zmniejszy się o około 31 procent.

Nowy Blok 910 MW nie będzie wymagał składowania ubocznych produktów spalania (UPS) – popiołów, gipsu czy żużlu. Zostaną one wykorzystane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym. Układy zamontowane w jednostce pozwolą na jej szybkie uruchomienie przy bezwietrznej pogodzie, co ma istotne znaczenie przy dynamicznie rosnącej mocy źródeł odnawialnych zależnych od warunków atmosferycznych.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.