post image
PGG SA / Archiwum.

Nowym przewodniczącym został Michał Stępniewski, który zastąpił na tym stanowisku Barbarę Piontek. Ta objęła z kolei stanowisko prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Michał Stępniewski w latach 1997 - 2004, związany był z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Na przełomie lat 2005-2006, był także wiceministrem Skarbu Państwa pełniąc nadzór właścicielski nad spółkami. Wówczas był odpowiedzialny za koordynację procesów restrukturyzacji i kwestii związanych z wdrożeniem do publicznego obrotu spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od 2017 roku jest ponadto wiceprezesem zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Na chwilę obecną, w skład rady nadzorczej PGG wchodzą: przewodniczący Michał Stępniewski oraz członkowie: Michał Czarnik, Krystian Probierz, Zbigniew Karwowski, Tomasz Heryszek, Mariusz Skowronek oraz Dariusz Wędzki.

Polska Grupa Górnicza jest jednym z największych w Unii Europejskiej producentem węgla kamiennego. Spółka zatrudnia blisko 40 tysięcy osób. 

Przeczytaj także: Barbara Piontek nowym prezesem JSW.

Komentarze

Dodaj komentarz