post image
PŚl Laboratorium Katalizy Przemysłowej posłuży do projektowania nowoczesnych ekologicznych technologii do zastosowań w przemyśle

W otwarciu wzięli udział m.in. JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk; prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak, Dziekan Wydziału Chemii; prof. dr hab. inż. Beata Orlińska, Kierownik Katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii oraz prof. dr hab. inż. Anna Chrobok, Dyrektor Kolegium Studiów.

Inwestycja została sfinansowana z dotacji rektora Politechniki Śląskiej, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz w ramach realizacji strategii rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2024.

– Strategia to jest przede wszystkim nasza wizja przyszłości i to, do czego dążymy. Jest oparta o realizację programu Inicjatywa Przyszłości – Uczelnia Badawcza, a przede wszystkim o wsparcie Priorytetowych Obszarów Badawczych, które zdefiniowaliśmy w Politechnice Śląskiej. Laboratorium Katalizy Przemysłowej wspiera obszar „Materiały przyszłości”, ale równie dobrze wpisuje się w obszar szósty, czyli „Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka”, ponieważ oba obszary dotyczą technologii, które są powiązane z gospodarką obiegu zamkniętego. Są to materiały, które mają wspierać niskoodpadowe procesy technologiczne – mówi rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Powierzchnia użytkowa laboratorium i części biurowej wynosi 114m2. W tej przestrzeni zostały rozlokowane najnowocześniejsze sprzęty i urządzenia bazujące na  najnowszych technologiach. Posłużą one do wielokierunkowego prowadzenia badań we współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Nowe laboratorium chemiczne Politechniki Śląskiej należy do najnowocześniejszych tego rodzaju pracowni.

– To laboratorium katalizy przemysłowej. Realizujemy tutaj z sukcesem strategię zrównoważonego rozwoju, który dobrze wpisuje się w ochronę środowiska, klimatu, a zarazem naszego zdrowia. Celem naszych badań jest opracowanie innowacyjnych materiałów o właściwościach katalitycznych, które stosowane są dla rozwoju czystych technologii chemicznych – mówi prof. dr hab. inż. Anna Chrobok, dyrektor Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej. 

Laboratorium Katalizy Przemysłowej posłuży do projektowania nowoczesnych ekologicznych technologii do zastosowań w przemyśle. Badacze zajmują się m.in. takimi problemami, jak wykorzystanie biomasy i materiałów pochodzenia roślinnego do magazynowania energii oraz technologiami wytwarzania inteligentnych materiałów do zastosowań medycznych, m.in. rusztowań do tkanek, ekoimplantów, nici chirurgicznych, czy leków samouwalnialnych.

Politechnika Śląska m.in. przez badania prowadzone w nowym laboratorium współpracuje z partnerami przemysłowymi, oferując nowe rozwiązania technologiczne.

– Oferujemy dla przemysłu nowatorskie technologie, czyli mówiąc w przenośni – „przepisy” na otrzymywanie nowoczesnych materiałów. Jest to bardzo ważne dla firm, które chcą się rozwijać wprowadzając na rynek nowe materiały – szczególnie takie o wysokiej wartości dodanej -  wysokomarżowe. I my takie technologie proponujemy. Najczęściej już na etapie badań podstawowych, albo później – badań rozwojowych – patentujemy je samodzielnie, jako Politechnika Śląska, albo już z partnerem przemysłowym, chroniąc jednocześnie własność intelektualną i po stronie Uczelni, i przedsiębiorcy – wyjaśnia prof. Chrobok.

Uczelnia współpracuje z największymi graczami przemysłu chemicznego na rynku polskim i międzynarodowym.

– Od 5 lat bardzo intensywnie współpracujemy z Grupą Azoty – szczególnie z zakładami w Kędzierzynie-Koźlu i w Puławach. W tym roku zakończymy projekt, w ramach którego będzie otrzymywany monomer kaprolakton do produkcji polikaprolaktonu. Instalacja tak została w tym roku stworzona na terenie zakładów azotowych w Puławach. Ten półprodukt będzie służył do otrzymywania polikaprolaktonu – to jest biodegradowalny polimer o bardzo dużych zastosowaniach biomedycznych, na przykład jako nici chirurgiczne, rusztowania do tkanek. Jest też również materiałem, na podstawie którego możemy tworzyć leki samouwalniane – mówi prof. Chrobok

Nowoczesne podejście do kształcenia i ciekawe projekty studenckie. Zamieniają cukier w sól?

W pracach badawczych, realizując przy tym procesy kształcenia, biorą udział studenci i doktoranci Politechniki Śląskiej. Na Uczelni kształcenie jest realizowane w sposób bardzo nowoczesny. Już od początku studiów młodzi ludzie są zapraszani do wspólnej pracy przy projektach badawczych. W ten sposób już na II czy III roku studenci mogą uczestniczyć w realizacji konkretnego projektu dedykowanego dla konkretnej firmy – na przykład poprzez udział w Kole Chemicznym, czy projektach PBL (Project i Problem Based Learning).

– Nasi studenci, oprócz realizacji projektów badawczo – rozwojowych, których celem jest opracowanie rozwiązań dedykowanych dla przemysłu, biorą również udział w projektach realizowanych we współpracy z uczelniami z zagranicy. W tym semestrze rozpoczynamy przedmiot w formie Project Based Learning, gdzie studentki I oraz III roku Technologii Chemicznej Politechniki Śląskiej będą pracowały ze studentem z Monash University w Australii nad opracowaniem materiałów zmiennofazowych do magazynowania energii cieplnej – mówi dr inż. Alina Brzęczek-Szafran z Politechniki Śląskiej prowadząca jedną z grup badawczych w ramach PPBL. 

Studenci pracują nad projektami z zakresu pozyskiwania czystej energii i wspierania ekologii. Takim jest m.in. poszukiwanie sposobów magazynowania energii cieplnej.

– Jest to istotne zagadnienie w rozwiązaniach dotyczących zmniejszenia zużycia energii i tutaj studenci – wspólnie z nami, opiekunami pracują nad pozyskaniem materiału posiadającego zdolność do magazynowania i do uwalniania energii cieplnej, podczas przechodzenia zmiany fazowej np. z ciała stałego w ciecz. Będziemy próbowali przekształcić cukry, które są nam wszystkim bardzo dobrze znane, w materiały zmiennofazowe, które będą oparte na cieczach jonowych. Będziemy przekształcać cukry w ciecze jonowe bądź też w sole jonowe, które mogą mieć zdolność do uwalniania i do magazynowania energii cieplnej – wyjaśnia dr Brzęczek-Szafran.


Badania są prowadzone w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej – POB3: Materiały Przyszłości, ale nie tylko. Utworzenie Laboratorium Katalizy Przemysłowej wpisuje się w strategię rozwoju nie tylko Politechniki Śląskiej, ale także wszelkich procesów rozwoju otoczenia społeczno-gospodarczego, które uczelnia wspiera.

– Postawiliśmy na zrównoważony rozwój – to znaczy nie tylko rozwój badań naukowych w kilku wybranych zespołach badawczych, ale przede wszystkim zdefiniowaliśmy Priorytetowe Obszary Badawcze tak, aby zaangażować całą wspólnotę akademicką w realizację poszczególnych badań. I to obserwujemy między innymi po ostatniej konferencji z zakresu Priorytetowych Obszarów Badawczych, która odbyła się w połowie kwietnia. Mobilizacja jest ogromna. Jednak to nie tylko badania naukowe. Jest to również transfer technologii i kształcenie. Traktujemy to jako jeden ekosystem, który z jednej strony będzie budował prestiż Uczelni, a z drugiej będzie również kształcił specjalistów – ekspertów – którzy później będą tworzyli kadrę naukową, nie tylko naszej Uczelni, ale także inżynierską dla przemysłu  przyszłości – dodaje rektor.

To już kolejne nowoczesna pracownia badawcza, którą w bieżącym roku uruchomiła Politechnika Śląska. Wcześniej otwarto m.in. pracownie badawcze na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, które zostały sfinansowane z dotacji prezydenta Katowic, a  łączny koszt katowickich inwestycji w 2021 r. wyniósł 4,5 mln zł. 

Źródło: Politechnika Śląska

Komentarze

Dodaj komentarz