fot. wodzislaw-slaski.pl
fot. wodzislaw-slaski.pl

Warunek

Projekt “Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” - etap II będzie realizowany jedynie w przypadku uzyskania przez miasto dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020.

Kiedy inwestycja

Inwestycja objęta wnioskiem o przyznanie grantu może być zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu (kwalifikowalność wydatków możliwa od dnia podpisania umowy). Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022/2023.

Kto i jaki budynek

Z programu mogą korzystać osoby fizyczne - właściciele/współwłaściciele, użytkownicy wieczyści budynku jednorodzinnego, które spełnia lub przed podpisaniem umowy powierzenia grantu będzie spełniał minimalny standard efektywności energetycznej, tzn.: budynek, dla którego pozwolenie na budowę uzyskano po 15 grudnia 2002 roku lub budynek, w którym po tym czasie przynajmniej jeden rodzaj niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku (ocieplenie/modernizacja powinny uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku - zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji), tj.: docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów, dachów bądź wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynku.

Obecne źródło ciepła

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy obecnym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 lub urządzenie bezklasowe. Warunkiem jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej, a jeżeli nie ma możliwości podłączenia do ciepła sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie, zastąpienie kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pelet, pompą ciepła c.o., przy zróżnicowaniu kwotowym w zależności od instalowanego źródła ciepła. Wymagane jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o braku możliwości podłączenia do ciepła sieciowego lub że podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie, wydawane przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój (w celu otrzymania zaświadczenia należy wypełnić stosowny druk dostępny na stronie internetowej www.ptep.pl/dla-klienta/przylacz-sie-do-siecicieplowniczej/dokumenty-do-pobrania i przesłać go drogą elektroniczna na adres: bok@termika.pgnig.pl).

Wysokość dotacji

Do uzyskania jest 8 tys. zł na instalację węzła ciepła bądź kotła na pelet, 11 tys. zł na montaż kotła gazowego kondensacyjnego i 13 tys. zł na instalację pompy ciepła c.o.

Wnioski

Te należy składać wyłącznie w formie papierowej (bez możliwości składania dokumentacji w wersji elektronicznej). W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.

Wyniki

W naborze nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kryteria punktowe zawarte w regulaminie. Ocena wnioskodawców i ich zakwalifikowanie na Listę podstawową i na ewentualną Listę rezerwową przeprowadzona zostanie w etapach: formalnoprawnym i merytoryczno-punktowym. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej www.wodzislaw-slaski.pl, nie później niż 14 dni od zakończenia naboru. 

Więcej informacji o nowo ogłoszonym programie dotacyjnym, jego regulamin oraz wszystkie wymagane wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej miasta www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce “Urząd - Kotły - dofinansowania”. W razie pytań, wątpliwości służymy także pomocą w Urzędzie Miasta. Zachęcam do kontaktowania się z naszymi specjalistami z Wydziału Ochrony Środowiska (tel. 32 45 90 454, 32 45 90 542).

 

(źródło: Gazeta Wodzisławska, wodzislaw-slaski.pl)

Komentarze

Dodaj komentarz