W województwie śląskim od niedawna działa drugi ośrodek leczenia choroby Parkinsona– Uniwersytecki SzWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Barbary w Sosnowcu
W województwie śląskim od niedawna działa drugi ośrodek leczenia choroby Parkinsona– Uniwersytecki SzWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Barbary w Sosnowcu

Nowoczesne metody leczenia, tzn. Duodopa, apomorfina i DBS, istotnie przedłużają sprawność ruchową pacjentów oraz znacząco poprawiają jakość ich życia utrzymując w aktywności rodzinnej, społecznej i zawodowej. Skuteczne zastosowanie nowoczesnych metod leczenia wymaga jednak szybkiego dostępu do specjalisty neurologa, wczesnego rozpoznania choroby oraz dobrania optymalnej dla danego pacjenta metody leczenia.

Zaawansowane terapie stosowane w chorobie Parkinsona dostępne są obecnie w 16 ośrodkach w Polsce. W województwie śląskim znajdują się aż dwa takie ośrodki – Uniwersytecki Szpital im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a od niedawna także – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Barbary w Sosnowcu. Uzyskanie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zgody Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programu lekowego B.90, który obejmuje wszystkie dostępne, zaawansowane terapie choroby Parkinsona, jest bardzo ważnym krokiem w kierunku zapewnienia pacjentom z województwa śląskiego odpowiedniego poziomu dostępu do nowoczesnego leczenia, refundowanego ze środków NFZ. Na ok. 4,7 mln mieszkańców tego województwa szacuje się bowiem, że chorobą Parkinsona dotkniętych może być ok. 27,5 tys. osób, z czego ok. 5,5 tys. znajduje się w zaawansowanym stadium tej choroby.

Stworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Barbary w Sosnowcu możliwości oferowania pacjentom z chorobą Parkinsona zaawansowanych terapii jest wynikiem wielomiesięcznego procesu kwalifikacyjnego prowadzonego z udziałem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz konsulatów w dziedzinie neurologii. Jego pomyślne zakończenie potwierdza wysokie kwalifikacje personelu i właściwe przygotowanie Szpitala do prowadzenia wysokiej jakości leczenia choroby Parkinsona.

Jestem bardzo zadowolona, że obecnie możemy oferować naszym chorym z chorobą Parkinsona dostęp do wszystkich metod leczenia choroby Parkinsona, w tym refundowanymi terapiami infuzyjnymi tzn. apomorfiną i Duodopą, a także DBS – mówi dr n. med. Katarzyna Śmiłowska, neurolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu, która prowadzi kwalifikacje do powyższych programów.

Jak rozpoznać zaawansowanie choroby Parkinsona?

Pomarańczowe światło dające ostrzeżenie, że choroba wchodzi w zaawansowane stadium powinno włączyć się, gdy pacjent przyjmuje lewodopę 5 razy w ciągu dnia, doświadcza stanu OFF przez 2 godziny w ciągu dnia oraz zmaga się z nasilonymi dyskinezami, czyli mimowolnymi ruchami, które występują przez co najmniej 1 godzinę dziennie. Taki chory powinien udać się do neurologa specjalizującego się w chorobie Parkinsona, który podejmie decyzję o dalszej ścieżce leczenia. Alternatywnie chory lub jego rodzina może zadzwonić pod numer 500 990 363 i skorzystać ze wsparcia jakie daje Ogólnopolska Infolinia.

500 990 363 - Ogólnopolska Infolinia 

Ogólnopolska Infolinia dla Osób z Zaawansowaną Chorobą Parkinsona działa od czerwca tego roku. Jest pierwszym w Polsce projektem stanowiącym odpowiedź na potrzeby pacjentów  z chorobą Parkinsona oraz ich opiekunów, szukających informacji o zaawansowanych metodach leczenia oraz ośrodków, w których mogliby zostać włączeni do konkretnego programu.  Infolinia  może być również narzędziem dla lekarzy, którzy rozważają konsultację swoich pacjentów i ewentualną kwalifikację do leczenia w ośrodkach referencyjnych.

Celem uruchomienia Infolinii było stworzenie narzędzia, które przyniesie wymierne korzyści chorym, opiekunom i lekarzom. W związku z tym, że jest ona obsługiwana przez osoby pracujące na co dzień w ośrodkach medycznych i mające bezpośredni kontakt ze wszystkimi wspomnianymi grupami, mamy gwarancję jakości udzielanych informacji, ale również realnego wpływu na ścieżkę leczenia pacjenta – mówi Wojciech Machajek, wiceprezes Fundacji Chorób Mózgu organizatora i koordynatora Infolinii – To bezprecedensowy projekt, do którego słuszności nikt nie miał wątpliwości – ani pacjenci, opiekunowie, lekarze, jak i również sponsorzy. Mam nadzieję, że z każdym miesiącem Infolinia będzie miała coraz większy wkład w polepszanie jakości życia chorych, bo na tym - na koniec każdego dnia - zależy nam najbardziej – dodaje Machajek

Infolinia działa w dni robocze w godz. 10:00 - 18:00 i obsługiwana jest przez wykwalifikowane osoby, na co dzień pracujące w ośrodkach medycznych zaangażowanych w leczenie choroby Parkinsona. Koszt połączenia z Infolinią jest zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, który świadczy usługę osobie dzwoniącej.

www.zory.pl

Komentarze

Dodaj komentarz