post image
Fot. tantis.pl, Wyd. Oskar.

Tym razym dowiymy sie  czamu "Na sztandzie" prziszło ku swadzie. Posłōchōmy "Stroki" - a sam niy jedyn zado se pytani eźli "kjowy umjōm fujgać?". Na kōniec czeko nas śledztwo "Wrōna i syr". Co wybado wrōna?

Czytoł Grzegorz Buchalik.

Komentarze

Dodaj Komentarz