post image
Siedziba Jastrzębskiej Spółki Węglowej / Ireneusz Stajer

3 czerwca 2022 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., podjął uchwałę o zasileniu JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii D i nabyciu certyfikatów za kwotę nieprzekraczającą 1 mld zł.

JSW Stabilizacyjny FIZ, powstał w 2018 roku, a jego celem jest wsparcie stabilizacyjne sytuacji finansowej spółki poprzez możliwość umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w momencie największych potrzeb płynnościowych i inwestycyjnych oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen surowców.

W związku z celami, które zostały przyjęte przez Spółkę w Strategii na lata 2022-2030, zasadne jest zabezpieczenie środków pieniężnych dla realizacji celów strategicznych.

Podczas Walnego Zgromadzenia, Zarząd postanowił także, że każdorazowe następne zasilenie w ramach limitu dokapitalizowania, będzie zależeć od możliwości finansowych Spółki i notowanych nadwyżek gotówkowych i poprzedzone będzie pozyskaniem odrębnych zgód Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

 

Komentarze

Dodaj komentarz