post image
Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA - Krystian Stępień

Fundusz Górnośląski SA realizuje projekt „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”. W jego ramach odbywa się aktualnie szereg spotkań z zakresu eksportu, dedykowanych mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim firmom z całego regionu.

- Przedsiębiorcy mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach i konferencjach poświęconych tematyce internacjonalizacji. Eksperci przekazują uczestnikom specjalistyczną wiedzę oraz wskazują właściwą drogę do osiągnięcia sukcesu na docelowym rynku zagranicznym. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z usług doradczych z zakresu handlu międzynarodowego, prawa, finansów, jak również marketingu – mówi Krystian Stępień, Prezes Funduszu Górnośląskiego SA.

Warsztaty dla firm MŚP

W dniach 5 - 6 kwietnia oraz 7 i 8 kwietnia, w Katowicach odbyły się pierwsze z cyklu, dwudniowe warsztaty tematyczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z województwa śląskiego. -Ważnym tematem, poruszonym podczas drugiego spot­kania warsztatowego było szczegółowe omówienie zagadnienia modeli biznesowych w procesie internacjonalizacji oraz decyzji eksportowych z perspektywy współpracy międzynarodowej. A to wszystko w kontekście na przykład doboru partnerów w ekspansji zagranicznej – zaznacza Prezes Funduszu.

Jak dodaje, uczestnicy mieli również okazję wysłuchania bloku tematycznego, poświęconego marketingowi międzynarodowemu i globalnemu. Podczas warsztatów omówiono także zagadnienia prawno-finansowe związane z działalnością eksportową. Poruszone zostały również wątki dotyczące obowiązków podatkowych, procedur celnych i dokumentacji eksportowej, czy problematyki umów handlowych.

Kolejna edycja warsztatów eksportowych odbyła się w Częstochowie, w dniach 30-31 maja. Na spotkaniu uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w zakresie prawno-finansowym związanym z działalnością eksportową, a także zasad wypełniania formalności, dotyczących dokumentacji eksportowej.

Finansowanie, sztuka negocjacji, kontakty biznesowe

- Ma to szczególne znaczenie w handlu na rynkach zagranicznych – wyjaśnia Krystian Stępień. Podczas organizowanych spotkań z przedsiębiorcami  poruszane są kwestie finansowania i zabezpieczenia transakcji w obrocie międzynarodowym. Uczestnicy mogą pozyskać wiedzę o ważnych elementach sztuki negocjacji, często odmiennych na wielu rynkach zagranicznych zwłaszcza tych poza Unią Europejską, z których warto skorzystać podczas nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Trzecia edycja warsztatów odbyła się ponownie w Katowicach, w dniach 21 – 22 czerwca. Podczas spotkań z ekspertami w dziedzinie prawa, finansów i marketingu uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o ochronie praw własności przemysłowej, nowych niszach rynkowych, zabezpieczeniu transakcji międzynarodowych oraz projektowaniu marki.

Jak teorię przekuć w praktykę

W trakcie rozmów z ekspertami prowadzącymi warsztaty, przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się, jak wykorzystać poznaną wiedzę w praktyce, by wchodząc na zagraniczne rynki – głównie do państw ze strefy Azji, Afryki i Ameryki – sprawnie się po nich poruszać. Istotne będą również strategie komunikacji marketingowej, które przyczynią się do realizacji zamierzonych celów.

Doradca zagraniczny dokona anali­zy wymagań formalno-prawnych związanych z wprowadzeniem produktu lub usługi na dany rynek, zweryfikuje zagranicznych kontrahen­tów, pomoże w opracowaniu niezbędnych materiałów handlowych, jak również pomoże w pierwszym kontakcie z potencjalnym part­nerem biznesowym.

Warsztaty o eksporcie

- W dalszych etapach projektu, a dokładnie już od sierpnia, planujemy realizować jednodniowe, specjalistyczne warsztaty dla przedsiębiorców posiadających oraz niemających doświadczenia w eksporcie. Przygotowaliśmy ponad 30 tematów w zakresie skutecznej strategii eksportowej, strategii komunikacji i promocji, zabezpieczeń płatności, metod poszukiwania klientów na rynkach zagranicznych czy zatrudniania cudzoziemców. Szczegółowy harmonogram warsztatów oraz tematyka będą dostępne na stronie www.intersilesia.eu – zapowiada Prezes Krystian Stępień.

Usługi konsultingowe

Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu InterSilesia będą mogli skorzystać ze specjalistycznych usług konsultingowych - związanych bezpośrednio z rozwijaniem działalności międzynarodowej oraz podnoszeniem wiedzy, kompetencji, a także usprawnianiem procesów biznesowych z zakresu aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych. Otrzymają też specjalistyczne wsparcie w zakresie podatków i opłat celnych w transakcjach międzynarodowych, w zakresie działalności gospodarczej. W ramach projektu InterSilesia uczestnikom doradzać będą: ekonomiści, specjaliści z zakresu stosunków międzynarodowych, specjaliści z zakresu eksportu, a także specjaliści w zakresie - działalności związanej z ochroną własności przemysłowej, przygotowaniem do pozyskania certyfikatów specyficznych dla danego rynku czy branży oraz pozyskiwania patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

- Specjalistyczne konsultacje prowadzone będą przez specjalistów ze znajomością rynków Europy Centralnej i krajów Basenu Morza Śródziemnego, Rynków Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Krajów Bałkańskich i Europy Wschodniej, Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Rynków Azji – wylicza Prezes Funduszu Górnośląskiego SA.

Bezpłatne wsparcie doradców

- Kluczem do sukcesu jest stworzenie najbardziej atrakcyjnej oferty biznesowej. W jej sporządzeniu pomogą eksperci, doradzą, co zrobić, by potencjalni klienci i kontrahenci zainteresowali się daną firmą i jej produktami. Wsparcie doradców, to nieoceniona pomoc w tak poważnym przedsięwzięciu, jak wejście na rynek zagraniczny i wdrożenie w proces internacjonalizacji – wskazuje Krystian Stępień.

Wszystkie działania w projekcie są bezpłatne, świadczone w ramach pomocy de minimis.

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.

post image
 

Komentarze

Dodaj komentarz