Materiały prasowe
Materiały prasowe

W lipcu odbyły się huczne obchody 100. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Odbył się wtedy pamiętny koncert "Witaj Polsko", jednak nie każdy mógł w nim uczestniczyć. Senator Ewa Gawęda zaproponowała, aby zorganizować dodatkowy koncert dla pensjonariuszy DPS-ów oraz pozostałym jednostkom, które zapewniają opiekę seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami. Koncert odbył się w gorzyckim DPS-ie, wzięli w nim udział także podopieczni instytucji oraz organizacji m.in. z Wodzisławia Śląskiego, Raciborza oraz Mszany. W wydarzeniu wzięli udział także członkowie Honorowego Komitetu Organizacyjnego lipcowych obchodów na czele z jego przewodniczącą senator Ewą Gawędą, patronem honorowym tego wydarzenia starostą wodzisławskim Leszkiem Bizoniem oraz posłem Adamem Gawędą. Koncert był też okazją do podsumowania jubileuszu przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Wieczór uświetnił występ zespołu Roszak Show.

 Cieszę się, że mogłam dołożyć małą cegiełkę do tego, abyśmy mogli tak hucznie świętować 100-lecie powrotu Śląska do Polski. Wierzę, że nad tak wspaniałym przebiegiem tych uroczystości czuwali również nasi przodkowie - powstańcy, którzy przed ponad 100 laty walczyli o to, abyśmy teraz mogli mówić po polsku i być dumni z tego, że Śląsk jest tak cenną częścią Polski. Nie udałoby się to wszystko, gdyby nie wszyscy ci zaangażowani w organizację obchodów, a szczególnie członkowie komitetu organizacyjnego, do którego zwróciłam się rok temu z pomysłem, abyśmy wspólnie zrobili te obchody.

- powiedziała senator Ewa Maria Gawęda, dziękując wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzeń.

W imieniu pensjonariuszy gorzyckiego DPS-u głos zabrał również jeden z mieszkańców, Zdzisław Lach.

W imieniu mieszkańców naszego domu chciałbym serdecznie podziękować za możliwość udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, jakim był piękny koncert z okazji 100-lecia przyłączenia Śląska do Polski. Dziękujemy.

- podkreślił Zdzisław Lach.

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz