post image
Facebook

Publikacja ta jest pierwszym naukowym opracowaniem, które nie tylko kodyfikuje zasady pisowni języka śląskiego, ale i reguluje oraz porządkuje wybrane obszary gramatyki, głównie w obrębie paradygmatyki fleksyjnej.

- Książka ma pełnić przede wszystkim funkcję praktyczną, służąc pomocą w posługiwaniu się pisaną odmianą języka śląskiego. Można ją traktować także jako bazę i punkt wyjścia do opracowania kolejnych, niezbędnych śląskich dzieł o charakterze normatywnym: naukowej gramatyki opisowej, podręcznego jednojęzycznego słownika, słownika przykładowego polsko – śląskiego itp. - wylicza prof. Jaroszewicz.

Jak wiadomo, na Górnym Śląsku już od kilkunastu lat publikowane są w stosunkowo dużych nakładach oryginalne dzieła literackie, przekłady literatury pięknej, artykuły publicystyczne, opracowania popularnonaukowe i edukacyjne, jak i użytkowe.

- Brak skodyfikowanej odmiany języka śląskiego, stanowiącej uniwersalne tworzywo piśmiennicze, mającej społeczny prestiż oraz mogącej liczyć na instytucjonalną ochronę i funkcjonowanie w systemie edukacji uniemożliwia z kolei przeniknięcie na szerszą skalę mowy Ślązaków do przestrzeni publicznej. W konsekwencji prowadzi to do obniżenia poziomu witalności śląszczyzny, stopniowej dezintegracji oraz zaniku tegoż kodu – podkreśla autor.

Warto pamiętać, że w polskim Narodowym Spisie Powszechnym z 2011 roku przeszło pół miliona obywateli wskazało „język śląski” jako „język domowych kontaktów”. Opublikowane przez GUS częściowe wyniki zeszłorocznego spisu, nie objęły na razie przynależności etnicznej. Od kilkunastu też lat prowadzone są konsekwentnie i nieprzerwanie oficjalne działania, mające na celu nadanie śląszczyźnie statusu kolejnego polskiego języka regionalnego (obok języka kaszubskiego).

Książka zawiera podstawowe informacje o języku śląskim, zasady ortografii, słownik ortograficzny i dodatek gramatyczny. „Zasady pisowni języka śląskiego. Studium normatywne” ukazało się nakładem Wydawnictwa Naukowego IKR[i]BL w Siedlcach.

Komentarze

Dodaj Komentarz