Na zdjęciu prezes WFOŚiGW w Katowicach, Tomasz Bednarek / fot. ŚUW
Na zdjęciu prezes WFOŚiGW w Katowicach, Tomasz Bednarek / fot. ŚUW

Na uruchomienie nowych programów dofinansowania fundusz ma przeznaczyć ponad 30 milionów złotych. Nie zabraknie także już sprawdzonych programów jak „Zielona Pracownia”, „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe Mieszkanie”. W ubiegłym roku fundusz na dofinansowania przeznaczył ponad 850 mln złotych.

- Wraz z nowym rokiem nadchodzą nowe perspektywy rozwoju. Za sprawą kolejnych projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach chcemy nadal efektywnie działać i wspierać wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska w naszym regionie. Tylko w ubiegłym roku w województwie śląskim przeznaczono na ten cel ponad 850 mln zł. To ogromna kwota, która pozwoliła naszym mieszkańcom oraz różnym placówkom i instytucjom, w tym szkołom czy ochotniczym strażom pożarnym, na wdrożenie zmian przyjaznych środowisku – mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

- Jesteśmy cały czas w kontakcie ze wszystkimi grupami społecznymi. Obserwujemy, rozmawiamy i na bieżąco monitorujemy jakie jest zapotrzebowanie na dofinansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska. A jako Fundusz jesteśmy po to, żeby te działania wspierać finansowo, stąd nowe programy – wyjaśnia prezes WFOŚiGW w Katowicach, Tomasz Bednarek.

Jednym z nowo wdrażanych przez fundusz programów to „Ekopracownia pod chmurką”. Budżet na ten konkurs do około 2 mln złotych. Skierowany on jest do organów prowadzących placówki oświatowe, a jego celem jest utworzenie w szkołach podstawowych oraz średnich przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu ekologii, biologii i przyrody.

Dla gmin zostaje uruchomiony program „Zielona przestrzeń”. Jego celem jest utworzenie terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych. Fundusz na ten program przeznaczył 5 mln złotych.

Fundusz w tym roku powiększa także ofertę dla strażaków. W ramach programu „Bezpieczny Strażak” wsparcie otrzymają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, a z „Eko Remizą” strażacy z lokalnych OSP dzięki dofinansowaniom będą mogli przeprowadzić kompleksową termomodernizację remiz.

Najwięcej pieniędzy pochłonął program „Czyste powietrze”

Jak wspomniano powyżej WFOŚiGW w Katowicach na ochronę środowiska w woj. Śląskim udzielił dofinansowania na łącznie ponad 850 mln złotych. Najwięcej pieniędzy pochłonął program „Czyste Powietrze”, bo aż 532,1 mln złotych. Program był przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła.

Komentarze

Dodaj komentarz