Policja Śląska
Policja Śląska

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się dzisiaj ważne spotkanie związane z powierzeniem pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych. Zmiany kadrowe objęły komendę wojewódzką oraz jednostki Policji w Rybniku, Sosnowcu i Siemianowicach Śląskich. Rozkazy personalne wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinsp. Roman Rabsztyn, który powierzył pięciu oficerom nowe stanowiska.

Mł. insp. Waldemar Wierzycki, dotychczasowy I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich, został mianowany Komendantem Miejskim Policji w tej jednostce. Z kolei podinsp. Piotr Baniec, który pełnił dotąd funkcję Komendanta Komisariatu Policji I w Sosnowcu, został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.

Podkom. Damian Przybył, dotychczasowy Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, został mianowany Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w tej jednostce. Podinsp. Katarzyna Wesołowska, dotychczasowa Zastępczyni Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji w tej samej komendzie. Natomiast nadkom. Mariusz Szczepański, który był ekspertem zespołu do spraw wykroczeń w tym samym wydziale, został mianowany Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Na spotkaniu wręczono również list okolicznościowy mł. insp. Romanowi Chlubkowi, Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku, który podjął decyzję o rozstaniu z policyjnym mundurem po ponad 30 latach służby. Generał życzył przyszłemu emerytowi spełnienia marzeń oraz możliwości poświęcenia się sprawom, które do tej pory ograniczała służba w Policji.

Komentarze

Dodaj komentarz