fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Ranking, który odbywa się corocznie od 2003 roku, ma na celu wyróżnienie samorządów terytorialnych, które wyróżniają się w prowadzeniu działań proinwestycyjnych i prorozwojowych, poprawiają jakość obsługi mieszkańców, rozwijają społeczeństwo informacyjne, obywatelskie i wspierają społeczną gospodarkę rynkową, a także podejmują działania na rzecz ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sportu, promując rozwiązania ekologiczne i proekologiczne oraz współpracując krajowo i międzynarodowo.

Warto zaznaczyć, że w konkursie może wziąć udział każdy powiat i miasto na prawach powiatu, a kryteria oceny są bardzo rygorystyczne. Dlatego wygrana w rankingu to zawsze duże wyróżnienie i potwierdzenie skutecznej pracy władz lokalnych.

Powiat wodzisławski wyróżnił się zwłaszcza swoim zaangażowaniem w rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez inwestycje w nowoczesne technologie i budowę infrastruktury teleinformatycznej. Władze powiatowe angażują się również w promowanie rozwiązań ekologicznych, prowadząc programy dotyczące recyklingu, odnawialnych źródeł energii i zielonych inwestycji.

Oprócz tego powiat wodzisławski prowadzi liczne inicjatywy w dziedzinie edukacji, kultury i sportu, dbając o rozwój tych dziedzin wśród swoich mieszkańców. Współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi pozwala na wymianę doświadczeń i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań.

- Zawsze powtarzam, że nie pracujemy dla rankingu, ale dla naszych mieszkańców. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo cieszymy się z tego sukcesu i z tego, że inni tak dobrze oceniają naszą pracę. Chcemy ciągle podnosić jakość świadczonych usług i wychodzić na przeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego powiatu – podkreśla starosta Leszek Bizoń.

Zdaniem władz powiatowych, sukces w rankingu to przede wszystkim wynik ciężkiej pracy i zaangażowania całego zespołu samorządowego oraz mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Dzięki skutecznemu działaniu, powiat ten zyskał reputację lidera rozwoju na Śląsku, co może przyczynić się do przyciągania inwestorów i rozwoju gospodarczego regionu.

Komentarze

Dodaj komentarz