post image
Materiały prasowe

Od stycznia 2022 r., po zakończeniu współpracy z firmą Empol, Przedsiębiorstwo Komunalne (PK) w Raciborzu zaczęło odbierać odpady komunalne. Ta zmiana przyniosła mieszkańcom Raciborza korzyści finansowe, gdyż opłata za gospodarowanie odpadami wynosi teraz 21 zł na osobę miesięcznie – najniższa w regionie.

Przejęcie zarządzania odpadami przez PK nie tylko skutkowało obniżeniem opłat, ale także poprawą jakości usług. Przedsiębiorstwo zainwestowało w 13 nowoczesnych pojazdów do odbioru odpadów, dzięki czemu usługi te stały się bardziej efektywne i widoczne dla mieszkańców. Wszystkie te nabytki finansowane były ze środków PK, nie obciążając budżetu miasta.

PK nie ograniczyło się do podstawowych usług komunalnych, ale także skoncentrowało się na rozwoju i ulepszeniu innych aspektów swojej działalności. We wrześniu 2022 roku otworzyli nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na ulicy Adamczyka. PSZOK, z 21 kontenerami, umożliwia mieszkańcom bezpłatne dostarczanie segregowanych odpadów, przyczyniając się do lepszego zarządzania odpadami w mieście.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu pełni także kluczową rolę w obszarze transportu publicznego. W 2022 roku zainstalowali w swoich pojazdach liczarki pasażerów i wprowadzili interaktywne wyświetlacze na przystankach z rozkładem jazdy opartym na technologii e-papieru. Te technologiczne ulepszenia, dostępne przez aplikację „KiedyPrzyjedzie”, umożliwiły mieszkańcom Raciborza śledzenie ruchu autobusów na żywo.

Zakres usług PK jest szeroki. Zarządzają schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, utrzymują miejską zieleń, prowadzą punkty selektywnej zbiórki odpadów, oraz obsługują Strefę Płatnego Parkowania. Wszystko to odbywa się z naciskiem na profesjonalizm i optymalizację kosztów, co zaowocowało zyskiem ponad pół miliona złotych w 2022 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz