Fundacja JSW
Fundacja JSW

W kontekście globalizacji, zdolność do komunikowania się w różnych językach staje się kluczowym elementem sukcesu, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym. Z myślą o tym, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wprowadziła nowoczesną pracownię językową, która została udostępniona uczniom od września.

Pracownia jest zaawansowanym centrum nauki języków, w którym uczniowie mają możliwość efektywnego doskonalenia swoich umiejętności. Stanowiska pracy w pracowni są wyposażone w komputery, mikrofony i słuchawki, co umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia i bieżące monitorowanie ich postępów przez nauczycieli.

Cała inwestycja kosztowała 60 tysięcy złotych. Głównym sponsorem projektu jest Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która pokryła 90 proc. kosztów inwestycji. Dodatkowo, Stowarzyszenie "Z Korfantym w Przyszłość…" także wsparło projekt finansowo i organizacyjnie.

Komentarze

Dodaj komentarz