Krzysztof Jaroch: Obywatelskie Zebrzydowice

Budżet obywatelski to wydzielona część przyszłorocznego budżetu miasta, przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców na wybrane w głosowaniu zadania. Głosowanie, które obecnie odbywa się w Rybniku, potrwa do niedzieli, 8 października. Co istotne, w budżecie partycypacyjnym, bo tak też nazywany jest budżet obywatelski, projekty składają wyłącznie mieszkańcy - nie ich przedstawiciele, stowarzyszenia, rady dzielnic czy inne grupy społeczne. Każdy z rybniczan mógł więc zgłosić swój projekt, które obecnie są poddane głosowaniu.

Jedną z obywatelskich dzielnicowych propozycji jest projekt lokalny z Zebrzydowic o numerze 46. „Szczęśliwy maluch – nowe urządzenia na przedszkolnym placu zabaw". Zakłada on wymianę starych i zużytych urządzeń zabawowych na placu zabaw przedszkola na bezpieczne i atrakcyjne dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Niestety stare, wyeksploatowane urządzenia są niebezpieczne dla dzieci i nie zachęcają już do korzystania z nich. Rodzice mają sporo uzasadnionych uwag na temat konieczności modernizacji placu zabaw i dokupienia niektórych elementów zabawowych. Wymiana wysłużonych urządzeń pozwoli zachować funkcjonalność i użyteczność tego miejsca. Pozwoli też w zdecydowany sposób uatrakcyjnić ofertę miejskiej placówki oświatowej, jako publicznego miejsca w dzielnicy. Dzięki realizacji projektu najmniejsze dzieci zyskają bezpieczne miejsce zabaw nie tylko w czasie zajęć przedszkolnych, co pozytywnie wpłynie na relacje społeczne i integrację mieszkańców dzielnicy.

Z kolei ogólnomiejskim projektem obywatelskim uwzględniającym dzielnicę Zebrzydowice jest propozycja o numerze 6. „Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice". Dotyczy on aż 7 dzielnic, a jego realizacja polegać będzie na poprawie infrastruktury rekreacyjnej, również w placówkach oświatowych. W Zebrzydowicach w ramach tego projektu bardzo oczekiwaną inwestycją jest wymiana nawierzchni na sąsiednim, tym razem szkolnym placu zabaw. Jego nowa nawierzchnia z pewnością poprawi bezpieczeństwo dzieci bawiących się w tym miejscu oraz estetykę placu.

Zachęcam do udziału w głosowaniu na wspomniane projekty, bo najmłodsi mieszkańcy dzielnicy Zebrzydowice z pewnością nie zasługują na jedyne miejsca zabaw o standardzie pozostawiającym naprawdę wiele do życzenia. Najprościej głosować przez internet lub papierowo w wyznaczonych do tego miejscach.

Komentarze

Dodaj komentarz