Powiat Wodzisławski
Powiat Wodzisławski

W ramach najnowszej puli środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Powiat Wodzisławski uzyskał ponad 5 milionów złotych na modernizację drogi powiatowej nr 5037S, czyli ulicy 1 Maja w Gołkowicach. Dofinansowanie to stanowi 60% całkowitego kosztu przedsięwzięcia, którego wartość oszacowano na 8 384 147 zł.

Przedmiotem projektu jest niemal 700-metrowy fragment ul. 1 Maja, rozciągający się od skrzyżowania z ul. Piotrowicką do skrzyżowania z ul. Strażacką. Zakres prac jest szeroki, obejmując zarówno przebudowę jezdni i chodników, jak i budowę kanalizacji deszczowej. Planowane jest również przeniesienie linii teletechnicznej, wykonanie muru oporowego i kanału technologicznego, a także zainstalowanie dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych. Rozpoczęcie prac jest przewidziane na pierwszą połowę 2024 roku.

Warto zaznaczyć, że to kolejny krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej w Gołkowicach. W czerwcu tego roku zakończono bowiem modernizację ponad 300-metrowego odcinka tej samej ulicy, od skrzyżowania z ul. Celną do skrzyżowania z ul. Strażacką. Koszt tamtejszej inwestycji wyniósł ponad 2 miliony złotych, z których połowa została sfinansowana ze środków pozyskanych przez Zarząd Powiatu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny pokryty został z budżetów Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Godów.

Komentarze

Dodaj komentarz