fot. Leszek Iwulski
fot. Leszek Iwulski

To było ostatnie spotkanie samorządowców powiatu wodzisławskiego z politykami Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji. Wybrali się na nie burmistrzowie i wójtowie z naszego regionu oraz poseł Bolesław Piecha, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński oraz senator Ewa Gawęda. Obrady były poświęcone dwóm sprawom. Po pierwsze zarówno samorządowcy, jak i politycy chcieli podsumować mijające cztery lata oraz podziękować sobie nawzajem za to, co do tej pory udało im się zrealizować. Po drugie, po to, by zaprezentować wysokość wsparcia dla samorządów, w ramach realizacji "Polskiego ładu". Senator Ewa Gawęda powiedziała: - Przez cztery lata było bardzo trudno. Była pandemia. Mieliśmy utrudniony kontakt ze sobą, a jednak współpraca pomiędzy nami, przynajmniej z mojej perspektywy, kształtowała się wzorcowo. Życzę wam, żeby dalsza współpraca z tymi, od których będzie zależało funkcjonowanie waszych samorządów, rozwijała się coraz lepiej. 

Głos zabrał również poseł Bolesław Piecha, który wskazał, że: - szykuje się wsparcie dla szpitala i z tego się cieszymy, ale potrzeba na to jeszcze czasu i policzenia kosztów. Głos zabrał również starosta Leszek Bizoń, który podziękował za pracę na rzecz powiatu i jego gmin. Szczególne podziękowania wyraziła zastępca starosty Kornelia Newy, dla której niezwykle istotną sprawą do załatwienia była rozbudowa poradni psychlogiczno - pedagogicznej. Zaznaczyła przy tym, że w dzisiejszym czasie, gdy nader często możemy spotkać się z kryzysami psychicznymi u nastolatków i dzieci, taka poradnia jest po prostu potrzebą chwili. 

Głos włodarzy

Ważnym głosem w dyskusji była wypowiedź wójta Lubomi Czesława Burka, który wskazał, że jest niezwykle zadowolony z poprzednich czterech lat, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość skierowało strumień pieniędzy do miejscowości poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Włodarz powiedział: - Nie byłoby szans na inwestycje u nas bez tych środków. Mamy olbrzymi postęp, jeśli chodzi o budowę kanalizacji, postawiliśmy żłobek, zrobiliśmy wiele dróg. Beneficjentem tej pomocy są gminy najmniejsze, bo w funduszach unijnych jest wkład własny w wysokości 15 procent. - Czesław Burek rozbawił wszystkich zebranych rzuconym pół żartem stwierdzeniem, że: - jeszcze jedną kadencję i nie miałbym co robić. - Wójt tłumaczył się za chwilę": - Oczywiście, że samorządzie zawsze jest, coś do zrobienia. Jednakże te główne wyzwania cywilizacyjne jak drogi, kanalizacja, czy placówki kultury są już zrobione lub są już na ukończeniu. Starosta Leszek Bizoń skwitował tę żartobliwą wpadkę Czesława Burka następująco: - Zawsze będzie nowy cel, nowy priorytet i zawsze będzie coś do zrobienia. Mam więc gorącą prośbę do parlamentarzystów i do tych, którzy dostaną się do parlamentu po 15 października. Pamiętajcie, że samorządowcy ciągle potrzebują, ciągle mają nowe pomysły. Przedstawiciel gminy Gorzyce potwierdził, że polityka zrównoważonego rozwoju i wyrównania szans jest kluczem do rozwiązania problemów mniejszych miejscowości. Wójt Mszany Mirosław Szymanek wskazał: - Mogliśmy spełnić oczekiwania naszych mieszkańców. Wiadomo, że oni lubią żyć w pewnym standardzie. Czuć się bezpiecznie, mieć przyjazne, zmodernizowane szkoły, w których o wiele lepiej przebiega nauka. - Włodarz Mszany potwierdził także słowa Czesława Burka i podniósł kwestię tego, że mniejsze miejscowości są w gorszej pozycji w stosunku do wielkich ośrodków miejskich, ponieważ w pozyskiwaniu funduszy unijnych ogranicza ich konieczność zapewnienia wkładu własnego. Wójt Godowa Mariusz Adamczyk również przychylił się do stanowiska swoich poprzedników i powiedział, że: - Duże miasta sobie poradzą. My mamy trochę gorzej. Zakres inwestycji był bardzo szeroki. Wyremontowano drogi i obiekty sportowe. W tym naborze udało mi się uzyskać nabór na mieszkania socjalne. - Wójt Adamczyk zwrócił uwagę jednak na bardzo duży problem samorządów, jeśli chodzi o kategorię wydatków bieżących. Cieszymy się z obniżenia podatków i wzrostu płacy minimalnej, bo mieszkańcy mają więcej pieniędzy w portfelach. Jednak te działania spowodowały bardzo duży ubytek w dochodach bieżących gmin. Mariusz Adamczyk zaznaczył, że jeśli nie znajdzie się jakiś sposób wyrównania powstałej luki, to może dojść do sytuacji, w której gminy nie będą miały pieniędzy na zapewnienie wkładu własnego. Wójt Lubomi podniósł, że w przypadku "Polskiego ładu" to tylko pięć procent, ale jeśli rozpatrzymy sprawę dofinansowania unijnego, chodzi już o 15 procent. Poza tym nie zawsze będzie można od tych projektów odliczać podatek vat. Burmistrz Radlina Barbara Radlina mówiła o luce, na którą trafiły miasta do 20 tysięcy mieszkańców, co sprawiło, że nie mogły one aplikować o środki.

Miliony dla powiatu i gmin

W dalszej części konferencji wiceminister Jabłoński wraz z senatorką Gawędą i posłem Piechą wręczyli włodarzom symboliczne czeki. Do miast i gmin oraz do samego powiatu trafiło ponad 113 milionów złotych. Do samego Wodzisławia Śląskiego trafiło 30 milionów zł, które trafią przede wszystkim na remont dróg. Do starostwa trafiły dwie promesy. Jedna opiewająca na sumę 3,5 miliona zł przeznaczoną na uruchomienie Centralnej Sterylizatorni w szpitalu. Drugi czek wystawiono na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego. Tu kwota opiewała na 1,2 miliona zł. Pszów odebrał promesę na 1,2 miliona zł na budowę kanalizacji sanitarnej oraz ponad milionów zł na budowę drogi wewnętrznej bocznej przy ul. Kolberga. Radlin przeznaczy prawie 3,5 miliona zł na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz osiem milionów na stworzenie poradni psychologiczno - pedagogicznej. Rydułtowy dostały pieniądze na remonty dróg. W tym przypadku kwota wsparcia wyniosła 12 milionów zł. Godów otrzymał promesę na modernizację infrastruktury publicznej i sportowej oraz przebudowę budynku mieszkalnego. Łącznie suma wsparcia wyniosła prawie 9 milionów zł. Gorzyce za otrzymane pieniądze będą mogły przebudować drogę oraz zmodernizować budynki remizy OSP i biblioteki. Marklowice swoją pulę ponad 4 milionów zł przeznaczą na remonty dróg. Mszana swoje środki również przeznaczy na usprawnienie komunikacji i modernizację bazy sportowej. Tu kwota wsparcia wyniosła prawie 10 milionów zł. Wreszcie Lubomia otrzymała środki na modernizację Wiejskiego Domu Kultury oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Komentarze

Dodaj komentarz