Materiał prasowy / JSW
Materiał prasowy / JSW

Edukacja i rozwój przemysłu są ze sobą nierozerwalnie sprzęgnięte. To dwie strony jednego medalu. Bez badań naukowych nie byłoby nowych technologii, które warunkują coraz bardziej wydajną industrializację. Z drugiej strony bez przemysłu, nauki ścisłe mogą być odbierane jako pozbawione społecznego sensu. Poza tym bez wykorzystania nauki w realnym świecie nie jest możliwa weryfikacja wielu twierdzeń stawianych przez badaczy. Nie inaczej jest również w naszym kraju, zwłaszcza w sektorze górnictwa. Od wielu lat kopalnie ściśle współpracują z placówkami szkolnictwa wyższego, by w jak największym stopniu procesy wydobycia węgla kamiennego były jednocześnie coraz bardziej ekonomiczne i ekologiczne. Przykładem takiej działalności jest ostatnie porozumienie Jastrzębskiej Spółki Węglowej Szkolenie i Górnictwo z wiodącą w kraju uczelnią techniczną, jaką jest Politechnika Śląska. Umowa między dwiema stronami zakłada utworzenie innowacyjnego kierunku studiów podyplomowych o nazwie Transformacja Technologiczno – Przyrodnicza Terenów Przekształconych”. W oczywisty sposób nowy kierunek odpowiada na potrzeby chwili, ponieważ studenci, którzy będą się na nim kształcić, zdobędą wiedzę, w jaki sposób operować w środowisku przekształconym ręką człowieka w wyniku działalności górniczej. Profesor  Gabriela Woźniak z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego stwierdziła w tym kontekście: – Cieszę się, że propozycją nowego kierunku studiów podyplomowych udało nam się zainteresować Jastrzębską Spółkę Węglową. Dobrze, aby górnicy poza swoją obszerną wiedzą, jaką muszą dysponować, aby eksploatować węgiel – mieli pewną wiedzę związaną z tym, w jaki sposób ta działalność oddziałuje na środowisko przyrodnicze i w jaki sposób te wpływy minimalizować, a spontaniczne procesy przyrodnicze wykorzystywać w zagospodarowaniu terenów powstałych w związku z eksploatacją górniczą.

Sygnatariuszami porozumienia byli m.in. prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii, Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej oraz Gabriel Cyrulik, prezes zarządu JSW Szkolenie i Górnictwo. Prezes spółki z zadowoleniem zauważył: - Z dumą podejmujemy się tego zadania, ponieważ jesteśmy dobrze przygotowani do zadań edukacyjnych. Z dużą przyjemnością otworzymy kolejne kierunki, które będą służyć naszym pracownikom i społeczeństwu. Widzimy tutaj swoją rolę i zadbamy o nabór. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa przyczyni się do rozwoju naszych pracowników i umocnienia pozycji JSW w sektorze górniczym.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności Piotra Pyzika, wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Dla polityka współpraca jednej z najlepszych uczelni w kraju oraz giganta w sektorze wydobywczym stanowi krok milowy w zmianach, jakie będą musiały dotknąć górnictwo. Piotr Pyzik sformułował tezę, że: - Wydział Górnictwa, Inżynierii, Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej powinien odegrać fundamentalną rolę w transformacji cywilizacyjnej, która niewątpliwie nadejdzie. To też moje oczekiwanie od absolwentów tego kierunku, ponieważ tylko osoby, które rozumieją te procesy, mogą je regulować, projektować i planować.

Na przyszłym kierunku będą się kształcić zarówno studenci, jak i pracownicy kopalni. W ten sposób teoria będzie immanentnie wiązać się ze praktyką.

Komentarze

Dodaj komentarz