post image
Facebook / Wojciech Piecha

Pod pomnikiem bohatera tamtych dni Alfonsa Zgrzebnioka kwiaty złożyli przedstawiciel parlamentu poseł Wojciech Piecha, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, oraz radni Karol Szymura i Mirela Szutka. Pod monumentem upamiętniającym dowódcę I i II Powstania Śląskiego, polityka i wojskowego wiązanki złożyli także wiceprezydent Rybnika Piotr Koper oraz zastępca prezydenta Katowic Mariusz Skiba.

Po zakończeniu formalnej części uroczystości organizatorzy zaprosili mieszkańców na plac Jana Pawła II.

Pierwsze powstanie śląskie wybuchło 16 sierpnia 1919 r. Było ono skierowane przeciwko Niemcom, którzy dopuszczali się na terenach rozlicznych aktów terroru i represji. Objęło ono swoim zasięgiem powiaty pszczyński, rybnicki, tarnogórski, lubliniecki, katowicki oraz część raciborskiego. Z uwagi na zaangażowanie naszych sił zbrojnych na kresach wschodnich, gdzie walczyliśmy z sowiecką Rosją, nie uzyskało ono należytego wsparcia ze strony polskiej.

Pierwsze powstanie śląskie wybuchło wbrew stanowisku polskiego rządu oraz Wojciecha Korfantego. Powstanie trwało tydzień i zakończyło się porażką Ślązaków, którzy w większości musieli się salwować ucieczką na tereny polskie.

Komentarze

Dodaj Komentarz