UM Żory
UM Żory

11 grudnia w Urzędzie Miasta Żory miało miejsce pierwsze posiedzenie nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. W uroczystości wzięło udział 26 radnych, którzy oficjalnie rozpoczęli swoją działalność przez złożenie ślubowania.

Młodzieżowa Rada Miasta Żory, reprezentująca interesy lokalnej młodzieży, pełni rolę konsultacyjną. Jej głównymi celami są promowanie idei samorządowej wśród młodzieży, reprezentowanie ich interesów, tworzenie młodzieżowych liderów, integracja środowisk młodzieżowych, a także aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym i współpraca z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz samorządami uczniowskimi.

Podczas inauguracji, nowym radnym towarzyszyli doświadczeni samorządowcy, w tym Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta, Kazimierz Dajka i Kamil Owczarek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta, oraz Adam Grześkiewicz – Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Ich obecność miała na celu wsparcie młodych radnych i przekazanie im cennych wskazówek.

Skład nowej Młodzieżowej Rady Miasta jest różnorodny i obejmuje młodzież aktywną i zaangażowaną. Wśród członków znaleźli się Aurelia Jończyk, Klara Tomczyszyn, Aleksandra Koizar, i inni, którzy wykazali chęć do pracy na rzecz miasta i jego młodzieży.

Redakcja eNowiny.pl składa gratulacje nowo wybranym radnym i życzy owocnej pracy na rzecz miasta Żory oraz jego młodzieżowej społeczności.

 

Komentarze

Dodaj komentarz