UM Jastrzębie-Zdrój
UM Jastrzębie-Zdrój

W Jastrzębiu-Zdroju odbyła się ostatnia tegoroczna Sesja Rady Miasta, podczas której radni zatwierdzili budżet na rok 2024. Przewiduje się, że dochody miasta osiągną poziom ponad 664 milionów złotych, z wydatkami przekraczającymi 743 miliony złotych, co skutkuje deficytem wynoszącym około 79 milionów złotych. Część deficytu zostanie pokryta nadwyżką z poprzednich lat.

W przyszłym roku, główne źródła dochodów miasta to subwencja ogólna (ponad 201 milionów złotych), podatki PIT i CIT (157 milionów złotych) oraz dochody z podatków lokalnych (85 milionów złotych). Dodatkowo, miasto otrzyma 103 miliony złotych z dotacji.

Największy udział w wydatkach miasta zajmuje finansowanie oświaty i edukacji (38 proc. budżetu), a także polityka społeczna i gospodarka komunalna (po 11 proc.). Planowane są również istotne inwestycje w infrastrukturę, w tym modernizacja ulic Połomskiej, Mickiewicza i Niepodległości, a także kontynuacja prac na osiedlu Pionierów i w Łaźni Moszczenica, gdzie powstaje Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. Planowana jest również modernizacja Parku Zdrojowego, lodowiska Jastor oraz budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Komentarze

Dodaj komentarz