UM Jastrzębie-Zdrój
UM Jastrzębie-Zdrój

Rozpoczął się kolejny etap modernizacji infrastruktury drogowej w mieście. Tym razem prace skoncentrują się na ulicy Niepodległości, w sołectwie Bzie. Po niedawnym remoncie skrzyżowania na tej ulicy zaplanowano dalsze działania mające na celu poprawę stanu nawierzchni drogowej.

Na odcinku o długości 783 metrów, rozciągającym się od Szkoły Podstawowej nr 15 do posesji numer 103, zostanie położony nowy asfalt. Oprócz samej drogi, uwagę skierowano również na infrastrukturę towarzyszącą. W ramach projektu zaplanowano remont chodników oraz poboczy, które zostaną dostosowane do nowej nawierzchni.

Dodatkowo, na tej samej długości drogi, przeprowadzone zostaną prace nad przydrożnymi rowami. Nie zabraknie także modernizacji oświetlenia ulicznego, w której wymienione zostaną oprawy oświetleniowe, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i estetyki ulicy.

Prace remontowe rozpoczęły się 2 stycznia, a ich zakończenie planowane jest na połowę 2024 roku. Całkowity koszt projektu to 1,55 miliona złotych, z czego połowa finansowania tj. 775 tysięcy złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Komentarze

Dodaj komentarz