UM Jastrzębie-Zdrój
UM Jastrzębie-Zdrój

Przywracanie blasku historycznym symbolom

Jastrzębie-Zdrój, miasto o bogatej górniczej tradycji, podjęło kroki w kierunku integracji przeszłości z teraźniejszością poprzez rewitalizację skweru przy ul. Katowickiej, znanego lokalnie jako plac z "rybą/but/hebel". Centralnym punktem tego projektu jest zachowanie charakterystycznego hebla, symbolu górniczej przeszłości, który ma stanowić serce nowej przestrzeni rekreacyjnej.

Przestrzeń zaprojektowana z myślą o mieszkańcach

W oparciu o owocne konsultacje społeczne, projekt obejmuje szereg działań mających na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej i funkcjonalnej. Od nasadzeń zieleni, przez montaż elementów małej architektury, takich jak ławki i kosze, aż po instalacje oświetleniowe i budowę fontanny – każdy detal został zaplanowany z myślą o potrzebach jastrzębian. Dodatkowo, uporządkowanie nawierzchni i przestrzeni parkingowych wokół placu ma na celu nie tylko poprawę estetyki, ale także bezpieczeństwa i dostępności.

"Budujemy Przyjazne Przestrzenie" – więcej niż inwestycja

Projekt ten wpisuje się w szerszą inicjatywę "Budujemy Przyjazne Przestrzenie", która ma za zadanie tworzyć miejsca, gdzie społeczność może się spotykać i wspólnie spędzać czas. Prezydent Anna Hetman podkreśla, że jest to krok w stronę budowania więzi międzyludzkich i promowania lokalnej tożsamości. Nowo zaprojektowany skwer ma stać się nie tylko miejscem odpoczynku, ale także symbolem przynależności do wspólnoty.

- Dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców w konsultacjach, projekt skupia się na zaspokojeniu ich oczekiwań i zachowaniu charakterystycznego kształtu rzeźby hebla, będącej symbolem górniczej tradycji - mówi prezydent A. Hetman.

Inwestycja w przyszłość?

Ogromny wkład finansowy, z 90% finansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład, świadczy o znaczeniu tego projektu dla miasta. Kosztując ponad 5 mln zł, inwestycja ta stanowi według samorządu znaczący impuls dla rozwoju lokalnej przestrzeni publicznej, tworząc idealne warunki do rekreacji i integracji społecznej. Prace, które potrwają ponad rok, mają na celu nie tylko odnowienie, ale i podniesienie jakości życia w Jastrzębiu-Zdrój.

Komentarze

Dodaj komentarz