Materiał prasowy / GDDKiA
Materiał prasowy / GDDKiA

Wniosek o zmianę stawek opłat za przejazd wszystkimi kategoriami pojazdów na autostradzie A4 Katowice-Kraków, złożony przez SAM S.A., koncesjonariusza tej trasy, został przekazany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Proponowana data wprowadzenia nowych opłat to 1 kwietnia bieżącego roku.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. argumentuje potrzebę podniesienia stawek za przejazd pojazdów, zaznaczając, że nowe opłaty będą obowiązywać na Placach Poboru Opłat w Mysłowicach i Balicach. Spółka uzasadnia swoją decyzję kumulacją wydatków inwestycyjnych i znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych oraz usług. Podkreślona zostaje również konieczność przeprowadzenia prac budowlanych i utrzymaniowych, by zapewnić bezpieczne i komfortowe użytkowanie autostrady do końca umowy koncesyjnej.

Stalexport Autostrada Małopolska złożył wniosek o zatwierdzenie zmiany stawek opłat za przejazd pojazdów od 1 kwietnia, obejmujący:

- podniesienie opłaty dla pojazdów kategorii 1 (z wyjątkiem motocykli) o 1 zł, z 15 PLN na 16 PLN;

- zwiększenie opłat dla pojazdów kategorii 2, 3, 4 i 5 o 3 zł, z 46 PLN na 49 PLN.

Krytyka GDDKiA

GDDKiA, reprezentująca rządowe stanowisko, wyraża krytykę wobec planowanych podwyżek, podkreślając ich niezasadność i potencjalnie negatywny wpływ na kierowców oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Organ ten zwraca uwagę na możliwość przesunięcia ruchu na drogi alternatywne, co mogłoby zwiększyć ryzyko wypadków i obniżyć poziom życia lokalnych społeczności. GDDKiA sugeruje również, że w kontekście trwającego konfliktu na Ukrainie, wstrzymanie się z podwyżkami do czasu ustabilizowania sytuacji politycznej byłoby zasadne.

Wpływ na kierowców i bezpieczeństwo

Podwyżki opłat mogą skłonić kierowców do szukania alternatywnych tras, co nie tylko zwiększa obciążenie na lokalnych drogach, ale także stwarza dodatkowe ryzyko dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. GDDKiA podkreśla, że autostrady powinny pełnić rolę w systemie komunikacyjnym kraju, zapewniając szybkie i bezpieczne przemieszczanie się, co stoi w sprzeczności z planowanymi podwyżkami.

Perspektywy przyszłości

Dyskusja ta wykracza poza pojedynczą autostradę, dotykając szerszego problemu finansowania i utrzymania infrastruktury drogowej w Polsce. Z jednej strony, koncesjonariusze dążą do zrównoważenia kosztów, z drugiej – organy rządowe i użytkownicy dróg szukają sprawiedliwego i przemyślanego podejścia do opłat.

Komentarze

Dodaj komentarz