UM Jastrzębie-Zdrój
UM Jastrzębie-Zdrój

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na przestrzenie wspierające aktywność i integrację seniorów, Jastrzębie-Zdrój odpowiada inicjatywą, która wykracza poza tradycyjne rozwiązania. Klub Seniora, położony tuż obok lokalnego banku przy ulicy Mazowieckiej 10, wznawia swoje działania, oferując nie tylko miejsce spotkań, ale również platformę edukacyjną i kulturalną.

Od 1 lutego do 28 czerwca, seniorzy będą mieli możliwość uczestniczenia w szerokim zakresie zajęć, odbywających się od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych od 13:00 do 19:00. Wśród oferty znajdą się warsztaty, wykłady, zajęcia ruchowe oraz inne formy aktywności, które nie tylko sprzyjają zdrowiu fizycznemu, ale i mentalnemu.

Warto zaznaczyć, że Klub Seniora będzie nieczynny jedynie w wybrane dni świąteczne - 29 kwietnia, oraz 2 i 31 maja, co pozwala na nieprzerwane korzystanie z jego oferty przez większość wiosny.

Znaczenie miejsc takich jak Klub Seniora trudno przecenić. Stanowią one nie tylko przestrzeń do spędzania czasu wolnego, ale również ważny element wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne seniorów. Regularne uczestnictwo w zajęciach pozytywnie wpływa na samopoczucie, zmniejsza poczucie samotności, a także stymuluje do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Komentarze

Dodaj komentarz