Wieści z WFOŚiGW w Katowicach z 14 lutego 2024 roku

Region. W ramach konkursu plastycznego „TAK dla Czystego Powietrza” wpłynęło 174 prace. Nagrodzono 25 prac w pięciu kategoriach wiekowych. Organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego. Nagrodami w konkursie były: głośniki mobilne, tablety, słuchawki bezprzewodowe oraz zestawy plastyczne.

Region. WFOŚiGW wyda 338 milionów złotych na realizację programu "Moja woda". Cała ta kwota ma zostać przeznaczona na bezwrotne dotacje dla osób, które zdecydują się na wskazane w projekcie formy retencjonowania wody. Dzięki temu ma zostać zagospodarowana ilość wody opadowej i roztopowej w wymiarze 3,38 mln m3 na rok. Liczba instalacji służących zagospodarowaniu wody opadowej lub roztopowej ma wynieść aż 67,60 tysięcy sztuk. Środki wydatkowane na ten program będą aż do końca tego roku. Minimalna wartość dotacji, o jaką mogą starać się beneficjenci programu to 2 tysiące zł. W dokumencie będącym opisem programu możemy przeczytać, że: "Przedsięwzięcie powinno umożliwiać zatrzymanie wód opadowych (w tym roztopowych) na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie magazynowanej wody tak, by nie było konieczności jej odprowadzania do kanalizacji. Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy  nawalnych (odpływ awaryjny)".


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz