Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne

Tym razem dzięki środkom z programu "Ciepłe mieszkanie" pieniądze na  poprawę efektywności energetycznej trafią również do mieszkańców w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Budżet całego programu wynosi ponad 1,75 miliarda zł. Przyjmowaniem i rozliczaniem wnioski gmin o dofinansowanie zajmowały się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminy po uzyskaniu wsparcia będą dalej dystrybuować środki pomiędzy tzw. beneficjentów końcowych, czyli po prostu mieszkańców starających się o dofinansowanie. Program jest skierowany ostatecznie do osób fizycznych lub małych wspólnot mieszkaniowych liczących od trzech do siedmiu mieszkań. Dofinansowanie ma trafić do mieszkańców, którzy spełnią przede wszystkim wymogi finansowe. Również poziom dofinansowania związany będzie z dochodami starających się o dotację. Przewidziano trzy poziomy dofinansowania. Na poziomie podstawowym będzie można uzyskać do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 16.500 zł. Poziom podwyższony to możliwość ubiegania się do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 27 500 zł. Wreszcie najwyższy poziom dofinansowania oznacza, że mieszkaniec domu wielorodzinnego będzie mógł dostać aż do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 41 000 zł. Jeśli chodzi o mieszkańców wspólnot, tu wsparcie  ma wynieść do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł. Ponadto istnieje jeszcze jeden ważny warunek, który wpływa na wysokość dofinansowania. Na stronie WFOŚiGW czytamy bowiem, że: "Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych". Innymi słowy, program ma być bardziej nakierowany na gminy, w których powietrze jest bardziej zanieczyszczone.

 Pod koniec stycznia minął termin składania wniosków do tego programu. Wnioski w ramach II edycji "Ciepłego mieszkania" złożył na przykład Wodzisław Śląski, którego wniosek opiewał na kwotę ponad 1,22 miliona zł. Dokument ten pozwalający się ubiegać o wsparcie w postaci dotacji został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. O wsparcie w tej turze projektu stara się także Rybnik, który wniósł o dotację w wysokości prawie 2 milionów zł. Nie jest to pierwsze doświadczenie magistratu ze stolicy regionu w pozyskiwaniu środków z tego programu, ponieważ uczestniczył on również w pierwszej edycji tego programu.


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz