Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Region. Do 31 marca sprzedawcy żywności będą musieli złożyć do WFOŚiGW sprawozdanie o tym, ile jedzenia zostaje zmarnowane w toku działalności komercyjnej. Przedsiębiorcy są zobligowani do udzielenia takiej informacji na mocy ustawy o marnowaniu żywności. Zgodnie z tą ustawą na sprzedawcy ciąży również obowiązek uiszczenia opłaty za zmarnowane jedzenie.  Termin wniesienia takiej opłaty upływa 30 kwietnia.

Racibórz. Z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzystają również podmioty prywatne. Tak jest również w przypadku firmy Hermon Sp. z.o.o z Raciborza, która uzyskała dotację w wysokości 40,5 tys. zł dotacji oraz nieumarzalnej pożyczki w wysokości 94,5 tys. zł. Pieniądze firma przeznaczy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Franciszka Grzonki 5. Warto starać się nie tylko o dotację z Funduszu, ale także właśnie o pożyczki, ponieważ są one udzielane na preferencyjnych w stosunku do rynku zasadach.

Żory. WFOŚiGW udzielił dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 299 588,81 zł oraz pożyczki do kwoty 699 040,55 zł na usunięcie i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych na terenie przy ul. Sosnowej 23.

Region. WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na likwidacji źródła ciepła opalanego węglem oraz zabudowie pompy ciepła lub kotła na biomasę, lub podłączenie do miejskiej sieci cieplnej; dodatkowo wraz z zabudową instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz układu sterowania i modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., a także termoizolacji budynku na terenie województwa śląskiego w ramach Programu „Poprawa Jakości Powietrza w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie śląskim”.


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz