Archiwum
Archiwum

Wszystko dzięki programowi, w ramach którego możliwe jest wsparcie dla działań zmierzających do zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych. Całkowita kwota, jaka została przeznaczona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi aż 1,5 miliona zł. Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do 2026 r., lub do wyczerpania się środków. Co więcej, jeśli zainteresowanie programem będzie znaczne, dopuszcza się zwiększenie puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Beneficjentami programu są gminy i ich związki, które następnie będą udzielać dotacji rolnikom zainteresowanym pozbyciem się tej śmiertelnie trującej substancji z poszyć dachowych. Wysokość dotacji może wynosić nawet do 100 procent kosztów kwalifikowanych, które obejmują zbieranie, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. WFOŚiGW podaje, że: "Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest". Jak ważna jest walka z azbestem, nich świadczy fakt, że została ona zawarta w Krajowym Planie Odbudowy, gdzie mowa jest o "inwestycji w gospodarstwach rolnych z zakresu dostosowań do zrównoważonych wzorców konsumpcji produkcji, w tym wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest i wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu". 

Czym w ogóle jest azbest? Właściwie jest to określenie dotyczące grupy minerałów mających postać cienkich włókien. Ich charakter sprawia, że są one niezwykle odporne na ciepło. Stanowią również doskonały materiał izolacyjny. Od lat 60. był on bardzo szeroko wykorzystywany w budownictwie. Większość Polaków doskonale zna go pod postacią płyt falistych i gładkich, ale służył on także m.in. do izolacji rur. Mimo tych zalet ma on wielką wagę, mianowicie jest śmiertelnie niebezpieczny dla zdrowia, ponieważ może prowadzić do tzw. azbestozy, która jest chorobą płuc spowodowaną przedostawaniem się do tego organu mikroskopijnych włókien azbestu. Powodują one bliznowacenie płuc, a w konsekwencji mogą prowadzić nawet do nowotworu. 


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz