Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Region: WFOŚiGW w Katowicach informuje, że zakończył się nabór wniosków do realizacji w ramach programu "Moja woda". Przyczyną, dla której popularny program finiszuje, jest kres kwalifikowalności kosztów oraz złożenie wniosków, oraz fakt, że pula środków przeznaczonych na dotację uległa wyczerpaniu. "Moja woda" jest odpowiedzią na zjawisko suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono niebieskiej infrastruktury. Dzięki programowi w tysiącach gospodarstw domowych pojawi się infrastruktura, dzięki której będzie można zatrzymać i wykorzystać na powrót wodę opadową. 

Region. Jeszcze do 15 marca Fundusz zaprasza do konsultacji „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2025 rok”. Przedsięwzięcia priorytetowe obejmują osiem obszarów priorytetowych. Są wśród nich: ochrona wód, adaptacja do zmian klimatu i gospodarka wodna, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom środowiska, zarządzanie środowiskowe w regionie, profilaktyka zdrowotna. Nakreślone obszary priorytetowe odpowiadają dziesiątkom przedsięwzięć, które finansowane są z budżetu Funduszu. Wszystkie one są odpowiedzią na zmieniające się dynamicznie warunki klimatyczne i naturalne.


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz