Gminy stawiają na ciepłe mieszkania

Na pierwszy ogień poszły domy jednorodzinne, ponieważ w wielu przypadkach to właśnie w nich dochodziło do spalania węgla niskiej jakości (typu flot i muł) w piecach starej generacji, które mieszkańcy ochrzcili "kopciuchami". Co gorsza, w niektórych z nich dochodziło do skandalicznego procederu palenia odpadów. Teraz jednak przyszła pora na budownictwo wielorodzinne znajdujące się w zasobach komunalnych różnych gmin. Jest to jednak bardzo droga operacja, gdyż obejmuje wymianę nieekologicznych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej. Gminy nie zawsze mają na to środki.

Ciepłe mieszkanie receptą na smog

Naprzeciw oczekiwaniom wydziałom ochrony środowiska magistratów wyszedł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dzięki programowi "Ciepłe mieszkanie". Jak podkreślają autorzy programu, jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Budżet na realizację tego zadania był gigantyczny i wynosił miliard siedemset pięćdziesiąt milionów zł. Skorzystać z nich mogą właśnie gminy. NFOŚiGW w następnej kolejności przekazywał środki WFOŚiGW-om, dystrybuujące je pomiędzy te właśnie jednostki samorządu terytorialnego, które z kolei przekazywały je beneficjentom końcowym.

Kto może dostać dofinansowanie?

Pod tą enigmatyczną nazwą kryją się po prostu ludzie, którzy "posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy". Beneficjentami końcowymi mogą być także wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od trzech do siedmiu mieszkań. Wysokość dotacji dla osób fizycznych uzależniona jest od ich dochodów. W programie występują trzy "poziomy" dofinansowania. Na poziomie podstawowym można uzyskać do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 16.500 zł. W przypadku poziomu podwyższonego osoby mogą się starać o wsparcie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym nie może być wyższe niż 27.500 zł. Wreszcie na najwyższym poziomie beneficjenci mogą sięgnąć po dofinansowanie rzędu 90 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 41.000 zł. Na co ludzie Beneficjentami mogą być także wspólnoty mieszkaniowe, przy czym w ich przypadku dotacja może stanowić do 60 procent kosztów kwalifikowanych, ale jej kwota musi być niższa niż 375 tysięcy zł. 

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z poziomów o 5 procent. Warto zaznaczyć, że na tej liście znajduje się większość gmin z naszego regionu.  

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Fundusz wskazuje, że w przypadku osób fizycznych wsparcie można przeznaczyć na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Program dopuszcza, że w pewnych przypadkach będzie można zakupić i zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, wymienić stolarkę okienną i drzwiową oraz stworzyć dokumentację projektową. Wspólnoty mieszkaniowe natomiast mogą wydać środki na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU. W ramach programu ponadto mogą zakupić i zamontować nową instalację CO i/lub CWU. Wśród możliwości, które daje program, jest także zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych. Wreszcie wspólnoty będą mogły zakupić i zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną, zlecić dokumentację, audyt energetyczny oraz ekspertyzy.


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz