Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Region. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że od 2 kwietnia ponownie ruszy nabór do programu "Przydomowa oczyszczalnia". W ramach programu beneficjenci będą mogli zakupić i zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności nie większej niż siedem metrów sześciennych na dobę. Osoby ubiegające się o dofinansowanie mogą liczyć na dopłatę w wysokości do 50 procent kosztów kwalifikowanych, jednak nie większej niż w kwocie ośmiu tysięcy zł. Kto będzie mógł skorzystać z tej formy wsparcia? Beneficjentem są osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nabór został wznowiony z uwagi na to, że zwiększyła się pula środków przewidziana na ten cel. W poprzednim rozdaniu fundusze te  wynosiły aż cztery miliony zł. 

Region. Marnowanie żywności w sytuacji, w której wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu głodu, to problem wielu państw rozwiniętych, w tym także Polski. Zapobieżenie temu bardzo niekorzystnemu zjawisku, jest jednym, z zadań instytucji naszego państwa odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Dlatego też WFOŚiGW w Katowicach jeszcze do 31 marca przyjmuje pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności. Po złożeniu do Funduszu odpowiednich informacji sprzedawcy są także obowiązani do uiszczenia opłaty, którą przelewa na rachunek bankowy odpowiedniego wojewódzkiego funduszu. Termin wniesienia tej należności mija 30 kwietnia. W przypadku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opłaty należy dokonać na rachunek w BGK nr: 97 1130 1091 0000 0060 1820 0002. 


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz