Archiwum / Łukasz Kłosek Radny Rady Miasta Rybnika
Archiwum / Łukasz Kłosek Radny Rady Miasta Rybnika

Współpraca i dialog to dwa filary, na których powinien być oparty każdy samorząd terytorialny. W czasach, gdy społeczeństwo staje w obliczu coraz większych wyzwań i problemów, właściwe funkcjonowanie lokalnych władz staje się kluczowe.

Samorząd terytorialny to miejsce, w którym decyzje podejmowane są na poziomie bliskim mieszkańcom. To tutaj lokalni liderzy mają możliwość bezpośredniego oddziaływania na codzienne życie społeczności, podejmując decyzje dotyczące infrastruktury, edukacji, sportu, czy kultury. W tym kontekście współpraca staje się kluczowym elementem, umożliwiającym skuteczne rozwiązywanie problemów i realizację projektów służących rozwojowi lokalnemu.

Korzyści płynące ze współpracy w samorządzie są liczne i widoczne na każdym kroku. Po pierwsze, otwarty dialog między władzami a społecznością lokalną sprzyja większej transparentności działania samorządu oraz zwiększa zaufanie mieszkańców do podejmowanych decyzji. Po drugie, współpraca w samorządzie umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów i środków finansowych dostępnych dla danej społeczności. To bardzo ważne w kontekście środków unijnych, które zostały w końcu odblokowane. Po trzecie, dialog buduje silną społeczność lokalną, opartą na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i solidarności.

Przed nami wybory samorządowe. To bardzo ważne, aby władza wykonawcza, czyli prezydent, burmistrz lub wójt oraz władza uchwałodawcza, czyli rada gminy pracowała w pewnej symbiozie, bowiem dzięki temu nasze miasta i gminy mają możliwość dynamicznego rozwoju, bez zbędnych konfliktów, które bardzo często mają podłoże polityczne lub wynikają z ambicji lokalnych liderów. A wyzwań, które przed samorządami stoją, jest wiele: procesy demograficzne, działania proekologiczne, transformacja energetyczna i rozwój odnawialnych źródeł energii, rewitalizacja przestrzeni publicznych, dbanie o tkankę miasta i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Myślę, że to dobry moment, by podziękować Panu Prezydentowi Miasta Rybnika i wszystkim radnym bez względu na reprezentowaną opcję polityczną oraz przekonania za czas poświęcony na debaty, dyskusje i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla naszej społeczności. Mam nadzieję, że nasza współpraca pozostanie w naszej pamięci jako cenny okres pełen wzajemnego szacunku i osiągnięć. 7 kwietnia wybierzmy ludzi, którzy kochają samorząd, współpracę i dialog.

Łukasz Kłosek

Komentarze

Dodaj komentarz