UM Pszów
UM Pszów

1,5 tony w ciągu 2 lat

To właśnie taka ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych może teraz trafić do PSZOK-u od każdego mieszkańca Pszowa w ciągu 2 lat. To znaczny wzrost w stosunku do poprzednich limitów, co z pewnością ułatwi remonty i modernizacje domów oraz mieszkań.

Karta PSZOK – nowy sposób na korzystanie z Punktu

Aby usprawnić i usystematyzować korzystanie z PSZOK-u, wprowadzono Karty PSZOK. Dokument ten jest niezbędny do oddania odpadów. Karta identyfikacyjna umożliwia dokładne monitorowanie limitów oraz ułatwia kontrolę nad rodzajami i ilością odpadów trafiających do Punktu.

Gdzie i jak uzyskać Kartę PSZOK?

Kartę można bezpłatnie odebrać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta Pszów (II budynek, II piętro, pokój 13). W przypadku lokali mieszkalnych na zasobach gminnych, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych karty wydawane są na okres trzech miesięcy.

Korzyści z Kart PSZOK:

 • Szybsza i sprawniejsza obsługa w PSZOK-u
 • Dokładna kontrola limitów
 • Lepszy nadzór nad rodzajami i ilością odpadów

Pamiętaj!

Transport odpadów do PSZOK przy ul. Traugutta 101 oraz ich rozładunek leży po stronie właściciela nieruchomości.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pszowie przy ul. R. Traugutta 101 przyjmuje:

 • szkło
 • papier
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • odpady odzieży i tekstyliów
 • bioodpady
 • odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy
 • zużyte opony (do 4 sztuk na rok)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady niebezpieczne
 • zużyte bateria i akumulatory
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1,5 Mg na 2 lata
 • popioły i żużle paleniskowe

Komentarze

Dodaj komentarz