Hons084 / Wikimedia Commons
Hons084 / Wikimedia Commons

Na marcowej sesji Rady Miejskiej podjęto decyzję o udzieleniu kolejnej pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji (MZWiK) w Wodzisławiu Śląskim. Kwota 61,5 tys. zł zostanie przeznaczona na realizację projektu budowy kanalizacji na ulicy Karkoszka.

To już kolejne wsparcie, jakie miasto Wodzisław Śląski przekazuje MZWiK na ten cel. W ubiegłym roku miasto przekazało 25 tys. zł na opracowanie szczegółowej koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Karkoszka, wraz z uzgodnieniem trasy, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.

Środki z tegorocznej dotacji zostaną przeznaczone na zlecenie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców ulicy Karkoszka i zwiększenie efektywności systemu kanalizacyjnego w Wodzisławiu Śląskim.

Nowa kanalizacja na ulicy Karkoszka to kolejny krok w stronę poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska naturalnego.

Jakie zadania MZWiK jeszcze zostały dofinansowane z budżetu miasta w ubiegłym roku?

  • "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskie Chałupki - Radlińskiej I i III etap" - 212 tys. zł.
  • "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim - projekt" - 25 tys. zł.
  • Zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w imieniu i na rzecz MZWiK na realizację inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II" w ramach Wstępnej Promesy z Polskiego Ładu - niemal 53,2 tys. zł.

Komentarze

Dodaj komentarz