post image
fot. ms / Siedziba JSW

Ryszard Janta został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu JSW XI kadencji, jednak swoje stanowisko obejmie dopiero od 30 kwietnia. 

Oprócz nowego Prezesa Zarządu, JSW powitała również dwóch nowych Zastępców Prezesa: Remigiusza Krzyżanowskiego, który obejmie stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, oraz Jarosława Klucznioka, który zostanie Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Rozwoju. Obaj nowi Wiceprezesi rozpoczną swoje funkcje 6 maja 2024 roku. Dodatkowo Ryszard Janta został powołany do pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 30 kwietnia 2024 roku do dnia 6 maja 2024 roku (dnia przejęcia obowiązku . 

Zmiany w składzie zarządu JSW wiążą się również z odwołaniem Roberta Ostrowskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. Powody odwołania nie zostały wskazane.

Skład zarządu JSW po zmianach:

  • Ryszard Janta - Prezes Zarządu
  • Adam Rozmus - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
  • Jolanta Gruszka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu
  • Remigiusz Krzyżanowski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych (od 6 maja 2024 r.)
  • Jarosław Kluczniok - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju (od 6 maja 2024 r.)
  • Artur Wojtków - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej

Kim jest Ryszard Janta

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży produkcyjnej, specjalizujący się w definiowaniu strategii dla spółek, optymalizacji procesów, zarządzaniu ryzykiem oraz ocenie opłacalności inwestycji i restrukturyzacji. Zarządzał spółkami akcyjnymi i przewodniczył Radom Nadzorczym, określając kierunki ich rozwoju. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu rynku kapitałowego i ubezpieczeń. Pełnił funkcję wykładowcy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Śląskim i uczestniczył w licznych kursach, warsztatach oraz szkoleniach. Był także współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej.

Komentarze

Dodaj komentarz