20022702
20022702


Poprzednio pas małego ruchu granicznego, szeroki na 15 km, obejmował jedynie gminy, które znajdowały się na jego obszarze. Nowa umowa poszerza obszar o wszystkie powiaty, które choćby fragmentem mieszczą się w pasie małego ruchu granicznego. W przypadku naszego regionu dotyczy to powiatów: rybnickiego, wodzisławskiego, raciborskiego, pszczyńskiego oraz miast Jastrzębie i Żory. Szczególnie powinni być zadowoleni mieszkańcy Radlina, którzy wreszcie będą mogli udać się do Czech na podstawie dowodu osobistego.– Kolejną istotną zmianą jest możliwość przekraczania granicy przez przejścia małego ruchu na paszport. Dotychczas przepustkę dawał tylko dowód osobisty, co uniemożliwiało przejście dzieciom – mówi kpt. Grzegorz Klejnowski, rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.Na kłopoty narzekała m.in. gmina Krzyżanowice, w której jest sześć przejść małego ruchu granicznego. Gmina miała podpisane umowy partnerskie z trzema miejscowościami w Czechach, dosłownie stykającymi się z Polską. Umowy zakładały m.in. współpracę między szkołami. Tylko że aby uczniowie z podstawówki w Owsiszczach mogli pójść na zawody sportowe do czeskiego Piszczu, musieli im towarzyszyć rodzice, którzy mieli wpisane pociechy do dowodów osobistych.Komplikacje zwiększyły się po wprowadzeniu nowych dowodów osobistych w formie plastikowych kart, nie uwzględniających danych o potomstwie. Rodzic, chcąc przejść z synem do Czech, musiał najpierw w swoim urzędzie gminy uzyskać poświadczenie zameldowania. Świstek taki kosztował 16 zł i ważny był jedynie dwa miesiące.Teraz, dzięki zmianom w umowie, uczniowie mieszkający w pasie przygranicznym mogą przekraczać granicę nawet na legitymację szkolną! Warunkiem jest utworzenie zorganizowanej grupy pod opieką wychowawcy, który dysponuje listą uczestników potwierdzoną przez urząd gminy leżący w pasie małego ruchu.Zmieniona umowa na pewno zwiększy zakres pracy straży granicznej. Może się zdarzyć, że na przejściu granicznym nie będzie żadnego funkcjonariusza, trzeba się za to liczyć z ewentualną kontrolą w głębi Polski lub Czech. Jeżeli ktoś wejdzie do naszego kraju przez przejście małego ruchu granicznego, a nie ma do tego uprawnień, będzie podlegał karze do trzech lat pozbawienia wolności.Mały ruch graniczny – warto wiedzieć:* na terytorium drugiej strony można przebywać tylko przez siedem dni,* w Czechach nie wolno opuszczać pasa 15 kilometrów, nie można zatem np. pojechać do Pragi. Złapany delikwent zostanie uznany za osobę nielegalnie przebywającą za granicą,* bez cła i innych opłat tranzytowych wolno przewozić przez granicę: odzież, przedmioty osobistego użytku, jedzenie, napoje bezalkoholowe i leki potrzebne na czas podróży i pobytu, pełnoletni mogą też wziąć maksymalnie 20 papierosów lub pięć cygar na każdy dzień pobytu,* nie wolno przewozić żadnego alkoholu
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz