Miliardy na środowisko


Wśród miejscowości, które właśnie co zaczęły budować kanalizację z pomocą Funduszu Spójności oraz katowickiego WFOŚ-u, są również gminy z naszego terenu: Wodzisław, Gorzyce, Radlin, Marklowice. Do 2015 roku powstanie tutaj 126 km kanalizacji do której zostanie przyłączonych zostanie 95 proc. gospodarstw. Zgodnie z projektem powstanie także 10 przepompowni, a z nowoczesnej sieci kanalizacyjnej będzie mogło skorzystać 13653 osób.
W połowie stycznia katowicki WFOŚiGW był organizatorem pierwszej w tym roku ogólnopolskiej narady przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających część środowiskową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To największy w historii Europy program pomocowy dostosowujący standardy życia w Polsce do warunków europejskich. Płyną z niego miliardy złotych na budowę kanalizacji, wodociągów, oczyszczalni ścieków, na modernizację i budowę składowisk odpadów oraz na dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.
Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska, który również wziął udział w naradzie, poinformował, że większość kraju dobrze sobie radzi z pozyskiwaniem środków na zadania środowiskowe. – W ramach pięciu środowiskowych priorytetów programu Infrastruktura i Środowisko zostało ogłoszonych 46 konkursów, na które wpłynęło1049 projektów inwestycyjnych. Ich łączna wartość to 35 mld zł – mówił wiceminister Gawłowski.
Do końca ubiegłego roku Ministerstwo Środowiska wydało 466 potwierdzeń dofinansowania różnych przedsięwzięć związanych ze środowiskiem i jego ochroną. Zawartych zostało aż 416 umów na łączną kwotę 12,8 mld zł! – Dzięki tym inwestycjom wiele regionów naszego kraju otrzyma największą jak do tej pory szansę na rozwój gospodarczy, poprawią się warunki życia mieszkańców – dodał wiceminister Gawłowski.
Następnie w obecności dziennikarzy oraz uczestników konferencji uroczyście podpisał potwierdzenie dofinansowania ze środków unijnych projektu budowy kanalizacji w Wodzisławiu, Gorzycach, Radlinie i Marklowicach. Tym samym oficjalnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu otrzymało dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”. – W samym Wodzisławiu Śląskim w ramach projektu powstanie 49,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 1,7 km sieci modernizowanej. Wybudowane zostaną również 3 przepompownie ścieków – mówi Barbara.
Tak ważna dla powiatu wodzisławskiego inwestycja kosztuje 174 mln zł, z czego 92 mln zł to dotacja z Funduszu Spójności. Na pozostałą część środków stanowiących wkład własny beneficjenta złożyła się pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 20 mln zł oraz kredyt komercyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Z przedstawionych w Szczyrku informacji wynika także, że właśnie na Śląsku z POIŚ pozyskano najwięcej środków w kraju. – Taki wynik to nie tylko sukces, ale i poważne wyzwanie dla realizujących inwestycje środowiskowe zarówno władz samorządowych, jak i mieszkańców. Od ich wspólnej determinacji i współpracy przy realizacji tych trudnych inwestycji zależeć będzie bowiem to, czy szansa na ożywienie i zmiany gospodarcze w gminach zostanie wykorzystana – powiedziała Gabriela Lenartowicz, prezes katowickiego WFOŚ-u.

Komentarze

Dodaj komentarz