Nagrody dla ochotników

10 tysięcy złotych nagrody otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna z Krzanowic oraz z Krzyżanowic, 7 tys. zł przypadło w udziale jednostkom OSP z Gierałtowic, Lubomi, Turzu, natomiast po 5 tys. zł dostali ochotnicy z Żor Osin, Biertułtów, Radlina II, Raciborza Markowic, Owsiszcz, Modzurowa i Siedlisk. To grono laureatów z naszego regionu w konkursie Powódź 2010 zorganizowanego dla jednostek OSP z terenu województwa śląskiego. Wyniki konkursu zatwierdził zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Celem ogłoszonego przez Fundusz konkursu była ocena działań na rzecz środowiska w zakresie ochrony przed klęskami żywiołowymi i usuwaniem ich skutków ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznej powodzi – mówi Piotr Biernat, rzecznik prasowy katowickiego WFOŚ-u.
Konkurs został ogłoszony w październiku. Do biura Funduszu wpłynęło 117 zgłoszeń konkursowych. Spośród nich jury z udziałem ekspertów z komend OSP i PSP wyłoniło 47 laureatów, którym przyznano nagrody finansowe. W gronie laureatów znalazły się również jednostki z naszego terenu.

Komentarze

Dodaj komentarz