post image
Dla bezpieczeństwa zamurowano większość okien szybu Głowacki / Andrzej Derwisz
Wyremontowano dawną wieżę ciśnień i jeden szyb, ale co będzie z resztą zabudowań byłej kopalni?
Na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego leży kopalnia Ignacy-Hoym w Rybniku Niewiadomiu. W 2005 roku zespół zabudowy oraz najbliższe otoczenie wpisano do rejestru zabytków, a perełką kompleksu stała się odrestaurowana później wieża ciśnień, służąca jako punkt widokowy. Jednak aktualny stan niektórych zabytkowych budowli pozostawia wiele do życzenia, a obejście wygląda jak plac budowy, który robotnicy opuścili w pośpiechu, pozostawiając bałagan. Alojzy Szwachuła, przewodniczący Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, opowiada, że po wielu staraniach udało się pozyskać pieniądze od magistratu i sponsora, które pozwoliły wyremontować przeciekający dach w pawilonie, gdzie stoi maszyna parowa z 1900 roku.
 Dopiero teraz, kiedy przestało kapać na głowę, możemy myśleć o dalszej renowacji budynku i zakonserwowaniu maszyny, która pokrywa się warstwą rdzy. Niestety, kłopoty w pozyskaniu dotacji stwarza to, że niektóre gmachy należą do gminy, inne wraz z maszynami do Kompanii Węglowej, zaś ziemia do państwa. Mimo to ostatnio wraz z miastem zbudowaliśmy nowe rozdzielniki prądu i linię oświetleniową budynku administracji, podciągnęliśmy też kabel zasilający maszynę parową. Niestety otoczenie wygląda fatalnie. Nieporządek jest wynikiem robót ziemnych prowadzonych na zlecenie kopalni Rydułtowy-Anna i jastrzębskiego PEC-u. Firmy nie posprzątały po sobie. Wykopy zasypano niedbale, nie ułożono kostki, nie rozplantowano ziemi – wylicza Alojzy Szwachuła.
Jak dodaje, monity u głównego wykonawcy na nic się zdały. Są też problemy wynikające z tego, że teren nie jest ogrodzony i każdy może tu wejść. Skradziono część płytek chodnikowych, a istną plagą są złomiarze. – Musimy pilnować, żeby nie dobrali się do naszych zabytków. Z początkiem marca odwiedziła kopalnię grupa zagranicznej młodzieży. Wstyd było ich oprowadzać po tak zdewastowanym otoczeniu – nie kryje prezes Szwachuła. Jednak jest i pozytywny element. To odrestaurowany przez Kompanię Węglową budynek nadszybia szybu Głowacki. Oczyszczona i zakonserwowana cegła, odnowione sklepienia w oknach, nowe tynki wnętrz zmieniły obiekt wręcz nie do poznania. Odzyskał swój dawny blask.
Jak dowiedzieliśmy się w dyrekcji kopalni Rydułtowy-Anna, zarządzającej większością budynków, wszelkie prace w nadszybiu wykonano w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W przyszłości kopalni pozostanie niewielka działka o powierzchni około 1000 m kw., w obrębie której znajdzie się szyb (spełnia obecnie rolę szybu wdechowego), budynek nadszybia i wieża wyciągowa szybu Głowacki. Pozostały obszar i znajdujące się na nim obiekty są niepotrzebne górnictwu, więc mogą zostać przekazane Zakładowi Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej. Utrzymanie zabytków w dobrym stanie jest obowiązkiem ich właściciela, zaś pozyskanie pieniędzy na ten cel przez organizacje społeczne graniczy z cudem.
W magistracie uważają, że sposobem na ocalenie Ignacego dla przyszłych pokoleń może być zawiązanie spółki Rybnika z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw. Jej zadanie polegałoby na rewitalizacji terenów w Niewiadomiu. W planach jest wybudowanie w tej dzielnicy osiedla mieszkaniowego, a część pieniędzy ze sprzedaży działek poszłaby na ratowanie zabytkowej kopalni. Trudno wyrokować, czy Ignacy dożyje realizacji tego projektu. Jak bowiem informuje Krzysztof Jaroch, naczelnik wydziału promocji i informacji, w tej sprawie nadal toczą się rozmowy.

Komentarze

  • H. Mojżesz Gwarek, długoletni Jej pracownik Wspomnienia o Hoym Grubie.Kiedyś, Hoym Gruba fedrowala, ziemię Śląską rozsławiała, przez całe dwa wieki. Kiedyś, szacunek dla Niej to mieli. Rzadzący z Niej dumni byli i Naród Ślaski też.O Hoymo nasza, co oni z Ciebie zrobili. Na złom oddali Cię a nam Cię brak.Teraz, ci co tu żyją ze złomu, wchodzą w nocy po kryjomu i biorą co się da. Oni, z narażeniem życia swego, biorą co metalowego i wiozą to na złom. Zaś my Gwarkowie, widząc co się z Hoymą dzieje. To serce krwawi nam, ból wielki jest. My tu, na Gwarkach zawsze zebrani, w Tobie Hoymo zakochani. Nie zapomnimy Cię. Boś Ty, pracę wszystkim nam dawała, jak Matka, byłaś wspaniała. Po Twe ostatnie dni. Ach Hoym Grubo, zawsze byłaś naszą Chlubą i pozostaniesz nią, w sercach naszych. Można śpiewać do mel. O Marianno, gdybyś była zakochaną....
  • H. Mojżesz Dawniej na Hoym Grubie...Kiedy jeszcze Hoyma, węgiel fedrowała. To załoga ze wsząd się tutaj zjeżdżała. Koczurkiewicz wtedy tu dyrektorował.O załoga nie dbał, bo koniki chował. Ref: Hoyma Gruba, Hoyma Gruba, ta nasza kochana. Hoyma Gruba, Hoyma Gruba, wspomnienia są. Był tu taki sztajger, Grabiec się nazywał. Ze Skrzyszowa dziennie na kole przybywoł. Szałocioże cugiem, tutaj przyjeżdżali, Jejkowianie przez Gać, zaś bydalowali. Ref:Hoyma Gruba i.t.d. A Ci z Radzijowa, to piechty chodzili. Rymer omijali, Hoymie wierni byli. A żeby po Hoymie, pamięć pozostała. To się Staro Strzecha na Gwarkach zebrała. Ref: Hoyma Gruba, i.t.d. Dziś dunasty raz już Gwarki świętujemy. I Hoym Gruby nigdy, my nie zapomniemy.Bo Hoym Gruba zawsze Jak Matka nam była. Pracę nam dawała, no i nas żywiła. Ref: Hoyma Gruba, i.t.d. Do mel. Nima to ach nima jak to górnikowi.....
  • Hubert Mojżesz Piękne widoki z wieży widokowej Hoym Gruby.Przed dwoma stu leciami, wongel odkryto tu. To też z razu powstała, ta Gruba na Ślonsku. Ref: Hoyma Gruba, Hoyma Gruba. To nasza Gruba jest. Hoyma Gruba, Hoyma Gruba, Ta fedrowała fest. Tam kaj szyb Głowacki, Kościuszko też, Te hołdy, kuminy, to Hoyma jest. Gwarek to pamiynto i dobrze wiy, Hoyma to przeca my. Hoym Gruba miała wieżę, wieżę ciśnieniową. A jak zabrakło wody, to jest widokową. Ref: Z wieży Hoymy, z wieży Hoymy, Widoki piękne są. Z wieży Hojmy, z wieży Hoymy, podziwiać można Ślońsk.Beskidy i Tatry zobaczysz z tond. I Zalew Rybnicki i Odry ciąg. Góra Świętej Anny widoczna jest. wejdż tam i zobacz też. Do mel. Ustrońskie Polany, Ustroński las.
  • Z bólem na sercu. Żal mi Ciebie.Kiedy przechodzę obok Zabytkowej Kopalni Ignacy, ze łz w oku patrzę na Jej stare muryi yślę sobie, co to za Państwo, które po macoszemu traktuje taką Perłę Zabytkową, jaką jest likwidowana nasza kopalnia.Myślami jestem w Hali Gwarka, w Której to dotychczas odbywały się uroczystości Gwarkwe. To wszytko obraca się w ruinę, szkoda było waszej pracy w którą żeście włożyli tyle sił i Waszego wolneg czasu. Ze łzami w oczach żałuję Was drodzy Gwarkowie. Tak to wygląda RESTRUKTURYZACIA w naszym biednym Kraju. Czy doprawdy nie ma się kto zająć tą sprawą. Czyż nie można by założyć jakiegoś stowarzyszenia miłośników tej że osieroconej KOPALNI?
  • Sasiadujący z kopalnią. Do Zarzadu Zabytkowej Kopalni Ignacy-Hoym.Dziś jest Noc Muzeum, dlaczego kop. Zabytkowa nie otwarła swoich podwoi dla mieszkańców naszego regionu? Przecież każdy chętnie by zobaczył Zabytek obracający się w ruinę. Zabytkowe maszyny parowe, które pokryte są rdzą.
  • Gwarkowie spotkania w dniu 19. 07. 2012. ŻAŁOBA W ŚRÓD GWARKÓW Z HOYM GRUBY!Och Hoymo Grubo,co to sie dzieje? Gwarkowie mieli w Tobie nadzieję. Kiej my tu przyszli dziś na spotkanie, Przed nami drzwi tu są zamykane. Kłódka tam sroga u drzwi wisiała, przed nami wielko zapora stala. My przeca z Hoymy wszyjscy GWARKOWIE, dycki my HOYMO ufali Tobie, My jyno tam sie spotkać dziś chcymy, ło Tobie Hoymo, pogwarzyć chcymy. Boć Tyś sztyjc dlo nos, jak naszo Matka. Szczególnie dzisiyj, w dniu niydostatka. Do Hali Gwarka my sztyc donżymy, lecz kłódka we drzwiach, wejść niy możymy. Bo prezes tej to tu ZABYTKOWEJ, by wejść w JEJ mury, daje odmowę. Bo on sie czuje PANEM WSZYSTKIEGO, NO A GWARKOWIE, WON Z DWORU TEGO!
  • H. Mojżesz - Bergmon Tak wartko to sleciało,BARBORKA NA HOYM - GRUBIE. Choć dwiesta dwadziyścia lot już minyło, tego na Hoymie jeszcze niy było. By we Barborka, Baby kuflami, piyły se piwo do kupy s chopami. My dzisio taki spotkani momy, golonko, piwo, no i śpiywomy. Niych nasze Baby, chocioż roz w roku, tyż se skosztujom tego łuroku. Niych se weselom i pośpiywajom, bo przeca chopow, Begmonow majom. Dyć kożdy Bergmon swej Babie pszaje, choć niymo wiyla, wszystko Ji daje.

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.