Niy styknie mieć


Moji dalsi przociele mieli za somsiada bogatego kowola. Tyn chop robił łod rana do wieczora we kuźni i cołki czos chodził umazany, bezto zachciało mu sie postawić wele chałpy badycimer, bo widzioł taki u jakigoś panoczka, kaj go wołali, coby podkuł konie. Łoziymdziesiont lot nazod małokery prosty człowiek mioł taki luksusy! Ni ma konszt mieć, ale je konszt używać, a kowolowi babeczka niy dała sie kompać we tym piyknym badyhauzie, bo łon był yno na pokazowani a niy na maraszyni i kowol do śmierci sie mył we grotku, co stoł we parzoku.
Za modu, jedyn roz byłach w doma u mojigo szefa ze roboty, bo zapomnioł łostawić jakiś papiory, co były potrzebne „na zaroz”, a niy chciało mu sie iść nazod, bezto zadzwonił do biura a padoł, coby do niego posłali ta modo dziołszka ze sekretaryjatu! Jego paniczka zakludziła mie do wielgi izby, co na nia godała „gabinet derektora”. Tam przi wszystkich ścianach stoły sztyndry ze książkami, co miały czerwione łokładki ze złotymi napisami.
– Tyn chop to musi być mondry – prziszło mi do gowy – bo isto to wszystek przeczytoł!
Skraja stoła wielgo encyklopedyjo, ale we pojstrzodku miała niyrozciynte kartki, tak samo było ze drugom i trzeciom ksionżkom... Dali żech sie niy opowożyła zaglondać, ale już żech wiedziała, że te ksionżki som yny na pokoz!
Spominom se jeszcze jedyn taki przikład, co go we ksionżce łopisali! Isto znocie przigody dobrego wojoka Szwejka, co napisoł Czech, Jaroslav Haszek? Tym, co tego niy czytali, musza pedzieć, że tyn Szwejk, to był taki gupi chop, że aż mondry! Tego sie inakszy łobjaśnić niy do, to trza przeczytać, wtynczos bydzie wiedzieć, co żech chciała Wom bezto skozać! Tym Szwejk rozprowioł jednymu chopu przi piwie, jak to jedna bogato paniczka ze Pardubic miała trzi nachtopy, jedym blaszanny, drugi – taki jako bocloki, trzeci – porcelanowy ze złotym uszkiym, we rożyczki malowany, ale co z tego, że miała, jak na schodach sie zesrała!
Starka miała prawie!

1

Komentarze

  • Pytek Eli to ńy je aby ... polōńizmus? 16 lutego 2014 13:46... te ksionżki som yny na pokoz? Gibći uż: ... te ksiōżki sōm yny dlŏ kvolby! :-)

Dodaj komentarz