Do tańca, do różańca i do roboty

 

 


 

Starczyna mamulka ponoć dycki tak swoim dziołchom godała: wy frelki sie zaroz tak na ślepo niy zamiłujcie, yno nojprzod sie podziwejcie jaki tyn istny je! Eli mo poszanowani do starszych, bo taki i wos bydzie szanowoł. Dobrze, jak je mondry a szkolony, bo same widzicie, ze wasz tatulek sie byle komu łobuć niy do, czytać
a pisać poradzi, i to jeszcze po nimiecku! Synek musi być porzondny, niy jaki heretyka do kościoła chodzić! Ponboczka a łojcow słuchać, bo łoni niy chcom do dziecek źle! Dobrze by było jakby sie wom jaki gryfczok trefił, bo na piyknego lepi sie zaglondo, ale musioł by mieć jeszcze co wiyncy za sobom, bo ze samej piyknej miski sie dziołchy niy najycie! Dobrze, jakby jakigo pola konsek erbowoł, bo byście potym mieli do dziecek. Ważne, coby mioł w sobie troszka uciechy, rod sie zabawił, a wom tyż tego niy bronił , bo ze bronkiym sie ciynżko żyje… Jednym słowym, coby był do tańca i do rożańca!
Tu sie dycki do godki wstyrkoł starczyn tatulek a godoł: Ło jednym żeś Paulko przepomniała, łon by jeszcze robotny być musioł, bo inakszy jo by mu żodnej cery niy doł!
Nojbardzi pyskato ze wszystkich dziołchow we chałpie była starczyno siostra Adela, ale tatulek i przoł, to se mogła dozwolić, co pedzieć.
I łona roz go sie spytała skond takigo wywołanego chopa wziońć, jak prawie wszyski synczyska poszli do wojny (tyj piyrszej) i żodyn niy wiedzioł wiela ich przidzie nazod?
A krom tego dycki jeszcze powtorzała, co starka Wojoczkula godała, że ze wojny przidom yno te same chachary, co bezto przeżyjom, bo sie jeszcze poprawić muszom, a ci dobrzi we wojnie łostanom!
Tatulek niy doł sie cerze zaskoczyć,
a ryknoł z wiyrchowiska: Ty sie smarkulo niy pytej, yno jak do lot dońdziesz, to mi sam tego karlusa przikludź, a jo se to som łocynia! Ale cera mu zabila klina do gowy, bo hnet prziszoł na to, że jego starsze cery rychtik niy bydom miały we czym przebiyrać i łon bydzie musioł być rod, jak jaki brocz sie znojdzie, bo co bydzie jak mu łoziym dziołchow w doma łostanie?
Sześć cerow tatulkowych sie wydało, ale podle szwigerfatra kożdy żiyńć jakiś feler mioł, ale czasy były ciynżki i wybor mały…
Grymlino

Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz