Jak to we familiji

Choćby moji dalsi przociele, dobrze se dziecka wychowali, bo teroz jak kery śnich pomocy łod braterstwa potrzebuje, to ani nic niy musi godać, siostry a brat dycki sami łod sia pomogom. Ujek gibko siyrotom łostoł, nojmodszy był, starsi sie już pożynili i łon łostoł som jak palec, bezto do swoich dziecek tego samego niy chciał, a utrzimać dziecka we kupie mu sie powiodło!
To wszystek zależy łod łojcow, jak se dziecka wychowajom. No bo jako to je, jak godajom dzieckom, żeby se przoli, jak łoni sami ze swojim bratym abo siostrom sie wadzom a niczego im niy życzom?
Roztomili modzi łojcowie, dejcie se pozor, co przi małych dzieckach godocie! Mie sie to tyż roz przitrefiło. Zadzwonił do nos jedyn istny, co rod piniondze pożyczoł, a potym sie doprosić niy szło coby łoddoł. Sy mnom godać niy chciał, bo wiedzioł, że jo mu niy pożycza, bezto se zażyczył do telefonu mojigo chopa, a łon sie kapnoł ło co idzie, a kiwoł mi już ze daleka, że niy chce stym istnym godać, bo niy poradził mu łodkozać. Bezto jo padała, że mojigo ślubnego ni ma w doma i tyn chop doł se pokoj. Jednako to wszystek słyszała moja cera co i było tak ze dwa a poł roku i łona mi zaroz padała, że jo sie pomyliła, ze tatulek w doma był, a wielce sie dziwowała, jak jo go mogla niy widzieć, kiej na mie kiwoł. Jo już na to nic wiyncy niy padała, a myślalach, że maluśko ło tym zapomni, ale kaj! Prziszoł ze szkoły jeji starszy bracik, a łona mu to wszystek łopedziała, a łon i padoł, że nasza mama tego chopa ocyganiła, bo łon piniyndzy nazod niy łoddowo, a potym by nasza familijo ni miała co jeść. To co padoł na końcu wcale do ni niy trefiło, yno niy poradziła spokopić, że mama mogła kogoś łocyganić
a i godać, coby niy cyganiła, bo to je fest brzydko! Sami widzicie roztomili, że nasze bajtle chytajom szprymy tam ,kaj by my niy chcieli, a jeszcze ku tymu myślom jak małe dziecka, niy jak stare i Ponboczek jedyn wiy, co stego wychodzi?

Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz