Coby mi jeszcze rynta płacili

Tyn chop zrobił we swoji firmie gibko karyjera, bo nigdy niy doł se beleczego wciś, wszystek, co łon kupowoł musiało być nojlepsze, nojpiykniyjsze a nojtońsze! Nojgorsze, że niczym sie go niy dało przekupić, ani koniakiym, ani bibom, ani biletym na mecz, choć fest za szportym był! Jak mu wciskali, to podaronek wzion, ale nic niy łobiecowoł, ani niy zrobił! Jedyn roz jak przijechoł do kamratowej firmy nakupować, tak trefił, że keryś szef mioł urodziny i chopy zebrali tego zmierzłego kontmana do kawiarnie na kawa i na sznapsa, yno że wtynczos sie na jednym niy skończyło. Roz-dwa zrobiło sie wesoło, a halbki łobalali jedna za drugom.
Jak już im sie troszka z tych glacow kurzyło, zaczli godać ło roztomańtych gupotach. Jejich szef chciol mieć nowo baba, bo ta co jom mioł mu troszka łobroz psuła, bo za stary rocznik była! Drugimu chopu sie widziała chałpa ze basynym,a mój kamrat se życzył, coby wygrać milion, a nojlepi we euro niy we złotkach! Jakby mu sie to powiodło, toby zaroz na drugi dziyń robota ciepnoł, boby mioł tela piniyndzy, że łone same by teroz na niego robiły! A tyn szprytny kontman poklupoł sie yno we gowa, a padoł mu, że je gupi!
Tego tyn moj kamrat niy poradził zdzierżyć, zaroz sie postawił a gośno wrzasnoł:
– Godej mi sam zaroz chopie, czamu mi tak ubliżosz? No, co byś zrobił szprymoku na mojim miejscu? Godej mi sam zaroz!
Tyn kontman sie troszka wykryncoł, ale potym wzion go na bok a padoł:
– Mosz szczyńści, że ci przaja, boś mie jeszcze ani razu niy pocyganił, bezto ci powiym: jakby to na mie trefiło i jo bych wygroł tyn milion, to na drugi dziyń poszełbych do roboty, potym wyczekoł aż bydzie na hali ze dwaścia ludzi, a dziepiyro bych pod na ziym, że niby hercszlag mie chycił, jeszcze by mi rynta płacili…
– Toś ty je richtig mondry chop!
– kamrat aż pokryncił gowom, tak niy poradził sie nadziwić.
– Teroz wiysz gupieloku, czamu tyś je zwykły urzyndnik a jo kerownik działu – łośmioł sie tyn istny, a mój kamrat yno potulnie pokiwoł gowom, a w migu wytrzyrstwioł, bo tyn zmierzły chop mioł prawie!

Komentarze

Dodaj komentarz