post image
Porozumienie sygnowali w obecności senator Ewy Gawędy zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW Adam Lewandowski i wójt Daniel Jakubczyk / Ireneusz Stajer


Ireneusz Stajer

Gorzyce mają już własny punkt przyjmowania wniosków do Programu Czyste Powietrze. Stało się to wskutek podpisania umowy między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a gminą. W reprezentacyjnej sali Urzędu Stanu Cywilnego dokument sygnowali wiceprezes WFOŚiW Adam Lewandowski i wójt Daniel Jakubczyk. W spotkaniu uczestniczyła również m.in. senator Ewa Gawęda.  

Porozumienie ustala zasady wspólnej realizacji Programu Czyste powietrze na terenie gminy, w celu jak najlepszej obsługi mieszkańców w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. Gorzyce są pierwszą gminą z powiatu wodzisławskiego i 32 w województwie śląskim, która podpisała porozumienie, w wyniku którego powstał punkt przyjmowania wniosków.

- Wypełnienie jednego najbardziej skomplikowanego formularza trwa przy pomocy dobrze wyszkolonego konsultanta do godziny. Trzeba liczyć, że w punkcie będzie składanych 10 – 20 wniosków miesięcznie i byłby to dobry wynik. Już wpłynęło ich 17. Prowadzenie takiego punktu dla gminy jest niedrogie – podkreślił wiceprezes Funduszu, Adam Lewandowski.

- Nie zwiększyliśmy zatrudnienia. W punkcie przy ulicy Kościelnej (to sala narad) dyżurują przeszkoleni trzej pracownicy urzędu. Przyjmują interesantów w każdy poniedziałek od godziny 14 do 17. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców – powiedział wójt Daniel Jakubczyk. Dodał, że będzie tu można skorzystać z fachowego doradztwa, pomocy w wypełnieniu wniosków oraz rozliczeniu zadania.

Co ważne, program zostanie uproszczony. - Cały czas ewoluuje, żeby warunki były dogodne dla mieszkańców. Wyodrębniono więc prostszy wniosek dla osób, które chcą tylko wymienić piec. Dlatego, że wniosek do Programu Czyste Powietrze jest rozbudowany. Trwają prace, żeby był on tak prosty jak wniosek do Programu Mój Prąd – zaznaczyła senator Ewa Gawęda.

W ramach programu można ubiegać się o dotację lub pożyczkę na: wymianę źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej. Pieniądze są na montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i fotowoltaiki). Wsparcie finansowe można uzyskać ponadto na zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła. Nabór wniosków prowadzony jest ciągle, a dofinansowanie wynosi od 15 proc. do 90 proc. kosztów kwalifikowanych (w zależności od dochodów), maksymalnie do kwoty 53 tys. zł.

Gmina realizuje ponadto bardzo duże zadanie kanalizacyjne. Jego koszt sięga prawie 36 mln złotych, również dzięki wykorzystaniu środków zewnętrznych. Gorzyce działają na dwóch płaszczyznach: ograniczania niskiej emisji oraz ograniczania pewnych frakcji odpadów.

 

Do tematu wrócimy w środowych "Nowinach". 

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.