post image
Mieszkańcy protestują przeciwko kopalni / Archiwum


(AKTUALIZACJA)

Prezes Bapro Marek Budziński w rozmowie z portalem Rybnik.com.pl wyjaśnia, że spółka wnioskowała do RDOŚ o zawieszenie wydania decyzji, a nie postępowania (chociaż RDOŚ inaczej to sformułował).- Ma to związek z uchwałą rady miasta, która zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego pod teren, gdzie miałaby znajdować się kopalnia. Uważamy, że ten plan, ta zmiana uchwały miasta jest całkowicie niezgodna z obowiązującym planem – powiedział prezes Bapro.

 

Ta wiadomość na pewno ucieszy mieszkańców zachodnio – północnej części Rybnika i sąsiednich gmin.

- Na wniosek inwestora, 21 maja zawiesiliśmy postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”. Jeżeli w ciągu trzech lat firma nie zwróci się o ponowne wszczęcie postępowania, wówczas taki wniosek uznaje się za wycofany – powiedział nam Łukasz Zych, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Urząd nie wnika w to, co było przyczyną podjętej decyzji. Inwestor ma prawo poprosić o zawieszenie postępowania na każdym etapie sprawy, które było w przypadku złoża „Paruszowiec” w fazie końcowej.

Przypomnijmy, że przeciwko budowie w Rybniku kolejnej kopalni protestowali mieszkańcy. Rybniccy radni przy jednym głosie wstrzymującym się zmienili plan zagospodarowania przestrzennego, tak, by na terenie Paruszowca nie mogła zostać wybudowana kopalnia.

22 kwietnia RDOŚ informował, że postępowanie dowodowe poprzedzające wydanie decyzji środowiskowej. - Aktualnie trwa analiza materiału dowodowego. Zebrane dowody i materiały zostaną udostępnione stronom postępowania, aby te, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogły się co do nich wypowiedzieć. Decyzja zostanie wydana po przeanalizowaniu zebranego materiału i po wypowiedzeniu się stron – mówił rzecznik.

Jak dodał, decyzje środowiskowe nie są ani „pozytywne”, ani „negatywne”. Określane są w nich warunki, które mają być spełnione, aby przedsięwzięcie, którego decyzja dotyczy, spełniało standardy jakości środowiska i było dla niego możliwie najmniej uciążliwe.

W uzasadnieniu decyzji szczegółowo zostanie wyjaśnione, jakie dokumenty były analizowane i jakie uwarunkowania dotyczące charakterystyki przedsięwzięcia, jego rodzaju, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę przy jej wydawaniu. Uzasadnienie odnosić się będzie również do uwag i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Rybnika w ramach postępowania.

Postępowanie administracyjne w tej sprawie rozpoczęło się we wrześniu 2016 roku Co szczególnie istotne, na jego przebieg w końcowej fazie nie miała wpływu obecna sytuacja epidemiologiczna.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.