Dominik Gajda Takie drony sprawdzają z powietrza, które kominy emitują szkodliwe dymy
Dominik Gajda Takie drony sprawdzają z powietrza, które kominy emitują szkodliwe dymy

Ustawa przysłuży się programom "Czyste powietrze" oraz STOP SMOG. 

- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) będzie mechanizmem informatycznym do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji. Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji, która obejmie ok. 5-6 mln budynków. Zostanie to połączone ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania. Termin: do końca przyszłego roku – informuje portal https://globenergia.pl.

Właściciele lub zarządcy budynków albo lokali będą musieli złożyć do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta specjalną deklarację pisemną o posiadanych urządzeniach takich jak: kotły gazowe i na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe, itp. Następnie dane te zostaną wprowadzone do CEEB.

System umożliwi nie tylko zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków, ale także informacji o formach pomocy publicznej: dotacjach, czy preferencyjnych kredytach przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach. 

„Przez uruchomienie CEEB pojawi się możliwość monitorowania na bieżąco informacji na temat dostępnych środków finansowych na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym na termomodernizację budynku albo wymianę „kopciuchów”, dzięki czemu otrzymanie wsparcia finansowego na przedsięwzięcie będzie łatwiejsze” - zauważa portal.

Co na to samorządowcy?

- Informację o podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy, która zagwarantuje Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB) przyjęliśmy z ogromną radością. Podczas konsultacji z pełnomocnikiem rządu - Piotrem Woźnym zwracaliśmy na rzeczoną kwestię uwagę – mówi Agnieszka Skupień, rzeczniczka Urzędu Miasta Rybnika.  

Jak dodaje, to dla samorządów kluczowy instrument w walce o czyste powietrze. Zgłoszenie bowiem, czym ogrzewam swój dom będzie obowiązkiem regulowanym prawem. 

- Bardzo się cieszymy. Teraz żaden kopciuch się już nie ukryje. I o to chodzi! - podkreśla rzeczniczka najbardziej dotkniętego niską emisją miasta w Polsce.

Uruchomienie systemu bardzo ułatwi gminom walkę z niską emisją, gdyż na podstawie zebranych informacji będzie można podejmować optymalne decyzje o planowaniu i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe.

Komentarze

Dodaj komentarz