UM Knurów.
UM Knurów.

Infrastruktura rowerowa w obrębie cmentarza przy ulicy Rakoniewskiego powstała w ramach unijnego projektu budowy Centrum Przesiadkowego FOCH. Droga rowerowa połączyła centrum ze ścieżkami rowerowymi, zlokalizowanymi w różnych częściach miasta.

- Główny nacisk położony został na uzupełnienie sieci rowerowej w rejonie ul. Szpitalnej i Rakoniewskiego tak, by rowerzyści mogli w bezpieczny i wygodny sposób dotrzeć do centrum miasta od strony osiedla Wojska Polskiego I i II oraz Krywałdu. Dodatkowym efektem realizacji inwestycji jest połączenie miejskich ścieżek rowerowych z gliwickim odcinkiem biegnącym z kierunku Bojkowa oraz z powiatową trasą rowerową nr 372 - informuje Urząd Miasta w Knurowie.

Szczególnie istotny stał się fragment drogi rowerowej, wzdłuż terenów KSSE. Drogę poprowadzono na odcinku od ronda Cztery pory roku, do zadaszonego parkingu dla rowerów przy cmentarzu komunalnym na ul. Rakoniewskiego.

Droga rowerowa przebiega przez linię kolejową nr 305 Nieborowice - KWK Knurów. Tory te wykorzystywane są przez kopalnię piasku Kotlarnia S.A.

- Dzięki zawartemu z właścicielem torów porozumieniu, Gmina Knurów mogła zlecić w listopadzie br. wykonanie ostatniego brakującego elementu infrastruktury rowerowej w postaci wspomnianego wyżej przejscia. Składa się ono z kładki między torami oraz systemu barierek uniemożliwiających niekontrolowany wjazd na tory przez uzytkowników jednośladów - dodaje Urząd na swojej stronie.

Dzięki zakończeniu tej inwestycji, zniknęła bariera rozdzielająca drogę rowerową. 

Komentarze

Dodaj komentarz