post image
Pixabay.com

- Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia składa zawodnik lub klub sportowy zrzeszający zawodników w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie 12 miesięcy 2020 roku - informuje UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Ile wyniosą stypendia? 

Stypendia sportowe są pomocą finansową, wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium sportowego wynosi od 200 do 400 zł. 

Kto może się o nie ubiegać?

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody składa zawodnik lub klub sportowy zrzeszający zawodników. Wniosek taki należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, do 15 stycznia 2021 roku. Należy przy tym uwzględnić wysokie wyniki sportowe, osiągnięte w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego. 

Czym są wysokie wyniki sportowe?

To spełnienie co najmniej jednego z kryteriów:

  • uzyskanie miejsca medalowego w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach Polski, w tym Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub akademickich mistrzostwach świata, uniwersjadach letnich lub zimowych,
  • reprezentowanie Polski w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich,
  • uzyskanie szczególnych osiągnięć sportowych w dyscyplinach nieolimpijskich, mających wysoką rangę sportową biorąc pod uwagę znaczenie danej dyscypliny sportu, bądź w szczególny sposób promujący Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Wniosek o przyznanie stypendium można pobrać klikając tutaj. 

Komentarze

Dodaj komentarz